4242Birželio 17 d., sekmadienį, 12 val.

Šv. Mišios

Šv. Antano ir Šv. Aloyzo atlaidų proga

Šiupylių kaimo bažnyčioje.

Šv. Mišias aukos Lazdijų parapijos klebonas

kun. teol. lic. Nerijus ŽVIRBLYS.

Po Šv. Mišių choras „Atžalynas“ susirinkusiems dovanos koncertą.

Choro vadovas Mindaugas Žalalis.