Liepos 11 d. 10.00 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su tėvais benediktinais aukojo šv. Mišias Palendrių šv. Benedikto vienuolyne.

Švęsta vienuolyno įkūrėjo šv. Benedikto iškilmė.

100_2966   100_2982

Pamoksle Jo Ekscelencija benediktinus apibūdino kaip tuos, kurie yra Kristaus meilės mokykloje. Kaip apaštalus, susibūrusius šlovinti Viešpatį darbu ir malda. Šios bendruomenės vienuolinį gyvenimą ganytojas prilygino kopimui laipteliais į viršukalnę. Šie laipteliai, tai nusižeminimas, paklusnumas ir tyla. Žengimas ant pirmojo laiptelio padeda suprasti begalinį Viešpaties, plaunančio savo mokiniams kojas ir kitaip patarnaujantį, nusižeminimą. Paklusnumas skatina žvelgti į vienuolyno abatą kaip į Kristų ir paklusti jam iš meilės Viešpačiui. Tyla užbaigia kopimą, nes broliai nutyla pasauliui, pasaulio triukšmui ir pasaulio dvasiai, stengdamiesi įsiklausyti į Viešpaties Meilės žodžius. „Tik tyloje galite paklusti tam, kuris su meile įsiskverbia į kiekvieno širdį ir gyvenimą“, – sakė Šiaulių vyskupas. Kreipdamasis į visus tikinčiuosius, ganytojas pabrėžė, kad esame Dangaus Tėvo vaikų šeima, kurioje gera tada, kai kiekvienas asmeniškai siekia šventumo. Todėl verta sekti benediktinų pavyzdžiu. Šventumo kelias – džiaugsmo kelias. Būti šventuoju, reiškia tapti džiaugsmo nešėju, – kalbėjo vyskupas.

   100_2991

Daugiau nuotraukų…