Liepos 22 d. Šiaulių vyskupijos Šv. Elzbietos Katalikių moterų draugija šventė savo gyvavimo 85 metines.

20

Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, dvasios tėvas kun. Saulius Matulis, Lietuvos Katalikių moterų sąjungos pirmininkė Janina Klungevičienė, tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Valerija Jokubauskienė, daug garbių svečių ir Šiaulių vyskupijos tikinčiųjų.
26
 Giedojo ir dainavo Šiaulių Šv. Elzbietos Katalikių moterų draugijos choras, vadovaujamas Vitos Kilčiauskienės, linksmino jaunasis akardeonistas Arnas su savo seneliu ir mūsų mieloji smuikininkė Rūta.
14
19
Minėjimo pabaigoje, sugiedojus “Viešpaties palaimos” giesmę, visi rinkosi į “Žemės druskos” salę, kur vaišinosi, bendravo ir dainavo.