k-ivadas_al

Kovo 4 d. 11.00 val.

šv. Mišios Šiaulių katedroje.

Karalaitis šv. Kazimieras buvo labai pamaldus. Pasižymėjo uolumu tikėjime, skaistumu ir atgaila, meile vargšams, taip pat pamaldumu Eucharistijai ir švč. Mergelei Marijai. 1602 m. paskelbtas šventuoju, 1636 m. – Lietuvos globėju, 1948 m. – viso pasaulio lietuvių jaunimo globėju.