Vida URBONIENĖ

IMG_9910

Atlaidų Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupijos kancleris kunigas Evaldas Alūza

Sekmadienio vidudienį Skaistgirio Šv. Jurgio parapija šventė Šv. Martyno atlaidus. Į juos gausiai susirinko parapijiečiai, svečiai, trumpam grįžo kraštiečiai. Šv. Martyno atlaidus vedė Šiaulių vyskupijos kancleris kunigas Evaldas Alūza. Homilijos metu svečias kunigas kvietė kiekvienam savyje paieškoti tuštybės. Nenorėkim kažko gauti, jei patys vengiame duoti. Kiek aplink renginių, o ar į juos einame?- retoriškai klausimu kreipėsi ir į save, kunigus, – bažnyčios tuštėja, o ar mes patys daug padarome, kad traukte trauktume parapijiečius į bažnyčias? Pasak kanclerio kunigo Evaldo Alūzos, Šv. Martyno atlaidai Šiaulių vyskupijoje švenčiami tik Skaistgiryje.
Šie Šv. Martyno atlaidai neeiliniai, jų metu parapijos bažnyčioje atidengta atminimo lenta, bylojanti apie įvykius veikiant slaptai kunigų seminarijai Lietuvoje. Pasienio parapijos bažnyčia tapo katedra, kurioje įšventinimus gavo net keletas kunigų. Tuo metu parapijos administratoriumi buvo jezuitas kunigas Leonardas Jagminas.
Atminimo lenta atidengta Šv. Jurgio bažnyčioje bylos apie čia vykusius įvykius

Atminimo lenta atidengta Šv. Jurgio bažnyčioje bylos apie čia vykusius įvykius

Užrašytuose paliudijimuose randame, kad įšventinamieji atvykdavo į nuošalią parapiją vėlai vakare. Šventimai vykdavo nedegant bažnyčioje šviesų, tik ant altoriaus įžiebdavo dvi žvakes, kad sklindanti šviesa nesudomintų gatvės praeivių. Bažnyčioje būdavo vyskupas Julijonas Steponavičius, parapijos klebonas Leonardas Jagminas ir vienas ar du įšventinamieji. Sunkiu laikotarpiu praeidavo kartais ne vienas mėnuo kol įšventinti kunigai gaudavo parapiją ir aukodavo joje Šv. Mišias.
 Atidengus ir pašventinus atminimo lentą, gausus būrys atlaidų dalyvių stabtelėjo bažnyčios šventoriuje, kur į juos žvelgė dar dažais kvepiantis Rūpintojėlis prisėdęs ant lauko akmenėlio. Stogastulpį skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui padarė ir dovanojo gimtajai parapijai kraštietis Marijus Macis. Jį sveikino atlaiduose dalyvavęs seimo narys Stasys Tumėnas, Skaistgirio miestelio bendruomenė, moterų draugija ,,Versmė“, parapijiečiai. Šiaulių vyskupo JE Eugenijaus Bartulio padėką Marijui Maciui perdavė vyskupijos kancleris kunigas Evaldas Alūza.
 Atlaidų šv. Mišiose ir prie pašventinto stogastulpio giedojo Skaistgirio gimnazijos jaunimo sakralinis choras vadovaujamas mokytojos Ritos Eidukienės.
Atlaidų dalyviai kartu su svečiais prie tik ką pašventinto Rūpintojėlio

Atlaidų dalyviai kartu su svečiais prie tik ką pašventinto Rūpintojėlio

Bažnyčioje visą atventinį laikotarpį veiks Marijaus Macio medinių kryžių, lietuviškų Rūpintojėlių paroda. Tai jau trečioji jo paroda. Pirmąją , Lenkiuos Tau, Žiemgalos žeme“ jis pristatė 2015 metais gimtosios parapijos bažnyčioje ir miestelio bibliotekoje. 2018 metų spalį antrąją parodą ,,Juoda- balta“ jis pristatė Šiaulių rajono Voveriškių pagrindinėje mokykloje. Joje peizažai. O štai su trečiąja paroda Marijus grįžo vėl  į gimtinę.
 Parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis atlaidų metu dėkojo bažnyčios tarnams, geradariams už visakeriopą pagalbą ruošiantis iškilmingiems Šv. Martyno atlaidams. Besiskirstantiems namo parapijiečiams ir svečiams linkėjo saugiai grįžti namo. Nepamiršti šviesą atspindinčių liemenių atšvaitų, kad kelyje jie būtų matomi. Priminimais apie eismo saugumą parapijiečiai atsisveikina nuo vieno sekmadienio iki kito. Kaip nepriminti, jei dalyvaujama respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse“.
Seimo narys Stasys Tumėnas dėkojo Žiemgalos kraštui, kad čia išaugo talentingas dievdirbys Marijus Macis

Seimo narys Stasys Tumėnas dėkojo Žiemgalos kraštui, kad čia išaugo talentingas dievdirbys Marijus Macis

Išsiskirsčius atlaidų dalyviams, pakalbinome kraštietį Marijų Macį apie jo pomėgį kurti grožį, apie pasirenkamas sakralines temas. Mažakalbis vyras, nužvelgęs bažnyčios šventoriuje įkurdintą stogastulpį prasitarė, kad dar vaikas būdamas neatsitraukdavo nuo senelio, kai šis imdavo drožti medžio pliauską. Samčiai, šaukštai, mentelės greit išvysdavo dienos šviesą ir pasklisdavo giminių, kaimynų tarpe. Kiek vėliau akys krypo į dėdę tautodailininką nuo pajūrio. vasaromis žiūrėk laisvesnę savaitę Marijus jau ir pas dėdę. Didžiausias džiaugsmas būdavo, kai sūnėnui duodavo padirbėti prie gimstančio Rūpintojėlio ar kryžiaus. Prieš gerą dešimtmetį ir pats Marijus Macis išdrįso vienas pats išdrožti pirmą Rūpintojėlį. Pasisekus, rankų nebenuleidžia. Atokvėpio valandomis po atsakingo darbo policijoje, jis užsidaro savo dirbtuvėlėse ir kalbasi su medžio pliauska kol išvysta Rūpintojėlio siluetą. Vieno vakaro neužtenka, prireikia savaitės ir mėnesio kol darbas būna baigtas. Jei kada sunku kalbinti medį, jis pasiėmęs fotoaparatą išsiruošia į gamtą, kaimo kapinaites.
Autorės nuotraukos
Marijų Macį sveikina tautodailininkė Virginija Kutkienė.

Marijų Macį sveikina tautodailininkė Virginija Kutkienė.

Marijus Macis su vyskupo padėka rankose prie dovanoto parapijai Rūpintojėlio

Marijus Macis su vyskupo padėka rankose prie dovanoto parapijai Rūpintojėlio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9940IMG_9941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9935 (1)IMG_9932