1Naujųjų Metų sutikimo šv. Mišias Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos garbei su Aušrine Valandų liturgija Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

2

3

4 5