Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčia (2).jpgRugpjūčio 20 (sekmadienį)

Šaukoto bažnyčioje

š v .   R o k o   a t l a i d a i

13 val. iškilmingas šv. Mišias su procesija aukos kunigas svečias Kęstutis Švabinskas, Pociūnėlių ir Palonų klebonas.
Po šv. Mišių – renginiai Šaukoto kultūros namuose:
14 val. 30 min. – šventinis minėjimas, gražiai tvarkomų sodybų šeimininkų apdovanojimas;
15 val. – Radviliškio liaudiškos muzikos kapelos “Seni pažįstami” koncertas.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti atlaiduose!