51608087_2232113656847128_6816616782451703808_nVasario 14 d. 18.00

Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje

Šv. Mišios

Po Šv. Mišių palaiminimas visoms poroms:
besiruošiantiems santuokai,
santuokoje gyvenantiems,
o santuokos Sakramentą priėmusiems – Sakramento atnaujinimas.

Kviečiame ir laukiame visų – Dievas apstus malone ir gailestingumo visiems.