Birželio 4 d. (sekmadienį)

12.30 val. Šiaulių katedroje šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

14.00 val. Pastoracinio centro salėje renginys, skirtas arkiv. Teofiliui Matulioniui

2017matulionio-metai_vn-626x295