Pastoracinis centrasSausio 29 d. 16.00 val. Pastoracinio centro salėje. Vytauto Didžiojo universiteto dr. Bronė Gudaitytė „Dvasinė ekologija“

Kovo 12 d. 16.00 val. Lietuvos genocido muziejaus Istorinio skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė „Represuoti dvasininkai 1940-1990 m.“

Vasario mėn. Karinių oro pajėgų kapelionas mjr. dr. Virginijus Veilentas  „Dvasingumo sklaida karinėse oro pajėgose“