DSCF4909Š.m. rugpjūčio 25 d. vyko Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų pradžios susirinkimas. Jį pradėjome Šv. Mišiomis Šiaulių katedroje. Kapelionas  kun. teol. lic. Tadas Rudys linkėjo, kad virš visų programų, mokymo priemonių ir taisyklių aukščiau būtų meilė. Šia mintimi vedami susirinkome Pastoraciniame centre ir tęsėme  pradžios susirinkimą. Katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė pakomentavo 2017-2018 m.m. temą „Taisykite Viešpačiui kelią. Ištiesinkite Jam takus!“ Lk 4,3, pristatė naujausius Švietimo ir Bažnyčios dokumentus, aptarė renginius, skirtus mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir pasiūlė kuo daugiau vaikų ir jaunimo įtraukti į nepamokinę ugdomąją veiklą ir mokinių konkursus. Mokytojai kūrybingai interpretuodami kelio ženklus kėlėsi metų tikslus, svarstė metodinio būrelio veiklos gaires, įsipareigojo maldai vieni už kitus.
DSCF4992Vyskupo  Eugenijaus Bartulio palaiminti ir padrąsinti su Kanoniniais siuntimais bei dovanomis tikybos mokytojai išvyko į savo parapijas ir mokyklas.

DSCF5045

Daugiau nuotraukų…

Katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė