Gegužės 27 d. Pašvitinio bažnyčioje švęsti tituliniai Švč. Trejybės atlaidai. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias, kurių metu suteikė Sutvirtinimo Sakramentą.
11
Po Šv. Mišių, išstačius Švč. Sakramentą, vyko gegužinės pamaldos.

 

17
Titulinius atlaidus vainikavo Švč. Sakramento procesija aplink bažnyčią.

 

23

Po padėkos himno „Tave, Dieve, garbinam“, Šiaulių vyskupas palaimino su Švč. Sakramentu.

 

19

Pasibaigus apeigoms sutvirtintiesiems įteikti pažymėjimai, sustota bendrai nuotraukai.
Centre – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kairėje – Pašvitinio parapijos klebonas Vidmantas Kapučinskas.

 

28