Gegužės 23 d. vakarą Sutvirtinimo sakramentą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
Parapijos klebonas – Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška.

8

6

14

Daugiau nuotraukų…