Šiaulių T. Benedikto Andruškos pradinė mokykla

Katalikiška pradinė mokykla Šiauliuose įkurta 1992 metais, prieš Kalėdas.
 
1993m. rugsėjo 13 d. mokyklą palaimino Šiauliuose viešėjęs Šventasis Tėvas – Jonas Paulius II.
 
1999m. katalikiškoji pradinė mokykla pavadinta pirmojo Lietuvos jėzuito Tėvo Benedikto Andruškos vardu.
 
Šiuo metu Tėvo Benedikto Andruškos pradinei mokyklai vadovauja direktorė Laimutė Garbačauskienė.
Iš viso mokykloje dirba 19 pedagogų, ugdomi 154 vaikai.
 
Mokykloje organizuojamos dvasinio ugdymo paskaitos, vykdomi projektai, siekiantys ugdyti mokinių dvasines vertybes. Mokyklos bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių Jėzuitų namais ir naujokynu.
 
2012 m. mokykla šventė 20-tą gimtadienį. Sveikindamas mokyklos kolektyvą jubiliejaus proga jėzuitas Algimantas Gudaitis užsiminė, jog ne veltui mokykla atidaryta per Kalėdas. Šioje mokykloje sėjamos sėklos – tiesa apie pasaulį ir Dievą. „Daug vaikų su tomis sėklomis yra išėję į pasaulį“, – sakė t. Algimantas.
 
Mokyklos e. svetainė: www.andruska.siauliai.lm.lt