Birželio 1 d. – Vaikų gynimo dieną – melstasi už vaikus, organizuotas piligriminis žygis į Kryžių kalną.

Piligriminį žygį organizavo Šiaulių vyskupijos kurija kartu su Šiaulių Katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Vaikų gynimo diena 201711.00 val. Šiaulių ganytojas pakvietė susirinkusius piligrimus į Katedrą maldai. Šiais metais daugiausiai dalyvavo 10-15 metų vaikai ir jaunuoliai. Jų išlydėti atėjo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.
Miesto meras pasidžiaugė saulėta diena, nors prognozės buvo nepalankios žygiui, linkėjo gero kelio ir prašė jaunuolių, kai vėl susitiks, būtinai papasakoti apie žygį.
Vyskupas žygį pradėjo malda už vaikus, už tai, kad visi vaikai būtų laimingi.
Pagarbinę Švenčiausiąjį Sakramentą, piligrimai išskubėjo į Kryžių kalną. Jaunuolius lydėjo mokytojai, Šv. Elzbietos draugijos narės, pavieniai piligrimai. Pirmasis kryžių nešti ėmė Šiaulių katedros klebonas teol. lic., bažn. t. lic. Egidijus Venckus.

Vaikų gynimo diena 2017

Vaikų gynimo diena 2017

_NEB5485

_NEB5520

14.00 val. Kryžių kalne Jo Ekscelencija aukojo šv. Mišias.

_NEB5540

_NEB5566

Daugiau nuotraukų…