Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius organizavo Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkursą „DARNI ŠEIMA – LAIMINGAS VAIKAS“. Konkursas skirtas Šeimos metams. Jo tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į šeimą kaip vertybę, pabrėžti šeimos svarbą asmenybės formavimuisi; tai pat puoselėti, stiprinti, formuoti visuomeninę nuostatą, kad tik darnioje šeimoje auga laimingi vaikai.

_NEB5111

Organizatoriai džiaugiasi entuziastingu Šiaulių vyskupo E. Bartulio palaikymu. Jo ekscelencija ne tik sutiko šią parodą eksponuoti Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre, bet ir surado laiko dalyvauti parodos atidarymo šventėje, susitikti su šeimomis, skyrė apdovanojimus laureatams ir juos paruošusiems pedagogams.

 

Į kvietimą dalyvauti Šeimos metams skirtame renginyje atsiliepė 63 pedagogai iš 20 švietimo įstaigų. Tai liudija renginio svarbą, kartu tai, kokia aktuali nūdieną yra pilnos darnios šeimos tema ir kaip svarbu puoselėti tas pamatines vertybes jau mažų vaikų ugdyme. Džiugina, jog darni šeima ir laiminga vaikystė rūpi Šiaulių miesto švietimo įstaigoms. Jų dėka net 163 ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kūrybiniai darbai pristatyti konkursui „Darni šeima – laimingas vaikas“.

Konkurso darbų vertinimo komisija atrinko 55 geriausius darbus, eksponuojamus Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro svetainėje – knygyne „Prie Katedros“ surengtoje parodoje. Gražus šių eksponuojamų darbų autorių įvertinimas – apdovanojimas buvo jiems surengta parodos atidarymo šventė gražiajame Pastoraciniame centre.

_NEB5098

Šiaulių miesto švietimo įstaigų ugdytinių geriausių kūrybinių darbų parodos „Darni šeima – laimingas vaikas“ atidarymo ir konkurso laureatų apdovanojimo šventė bei susitikimas su Jo Ekscelencija Vyskupu E. Bartuliu vyko kovo 6 d. Į parodos atidarymą susirinko net 168 žmonės – tai visų parodoje eksponuojamų 55 kūrybinių darbų autoriai su savo šeimomis bei vaikus paruošę pedagogai. Visi dėmesingai išklausė šiltus vyskupo sveikinimo žodžius, Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnybos direktorės Izoldos Skruibytės gražius palinkėjimus, klausėsi studentės Marijos giesmių, pasidžiaugė gražia vaikų šventine programėle. Laureatai bei juos paruošę pedagogai buvo apdovanoti Šiaulių Vyskupijos Padėkomis ir dovanomis, kurias gavo iš paties Ekscelencijos Šiaulių vyskupo rankų. Po šventės visi dar neskubėjo skirstytis, ilgai apžiūrinėjo parodą, fotografavosi prie savo darbų. Ši nuostabi šventė dar labiau išaukštino darnią šeimą, pakvietė kiekvieną susimąstyti, kuo galime prisidėti prie pačių tauriausių šeimos vertybių puoselėjimo.

_NEB5135

Paroda vyksta nuo 2014 m. kovo 6 d. iki balandžio 4 d. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro svetainėje – knygyne „Prie Katedros“.

Aplankyti ir pasidžiaugti darbais maloniai kviečiame visus pedagogus bei vaikučius su savo mamomis, tėčiais, močiutėmis, seneliais.

Šiaulių logopedinės mokyklos skyriaus vedėja Regina Ivanauskaitė

Daugiau nuotraukų…