Vyrų pašvęstojo gyvenimo institutai

PALENDRIŲ ŠV. BENEDIKTO VIENUOLYNAS

Palendrių šv. Benedikto (OSB) vienuolynas
Palendriai, LT-86105 Kelmės r.
Tel. (427) 47470, faks. (427) 47497; el. paštas: benediktinai@kelme.omnitel.net

Brolių benediktinų interneto svetainė: www.palendriai.lt

Prioras – t. Kazimieras Milaševičius OSB

Palendrių šv. Benedikto vienuolyne yra svečių kambariai, skirti vyrams.

Vienuolynas turi atskirus svečių namus „Aušros žvaigždė“, skirtus pavieniams žmonėms, taip pat šeimoms ir grupėms, norintiems tyloje atlikti rekolekcijas, vienijantis su vienuoliais maldomis, ypač Mišparų metu 17.30 val. ir švenčiant Eucharistiją 10 val. Norintis svečias gali atlikti išpažintį, dvasiniais klausimais pasikalbėti su vienuoliu.
Pirmenybė teikiama kunigams, klierikams, religinių bendruomenių nariams, taip pat žmonėms, atsidėjusiems Bažnyčios veiklai.
Svečių ir rekolektantų priėmimu rūpinasi Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserys.

 

ŠIAULIŲ ŠV. IGNACO LOJOLOS BAŽNYČIA IR JĖZUITŲ NAMAI

_NEB5291

Šiaulių Jėzaus draugijos (SJ) namai ir naujokynas
Vilniaus g. 247b, 76343 Šiauliai
Tel./faks. (41) 43 76 00, el. paštas: baniulisa@gmail.com

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos interneto svetainė: www.jesuit.lt

Bažnyčios rektorius – t. Stasys Kazėnas

NAUJOKYNAS
Vilniaus g. 247b, 76343 Šiauliai, tel./faks. (41) 52 57 15
El. paštas: dvynukas@gmail.com

 

PRANCIŠKONAI (OFM)

_NEB5213 (1)

KRYŽIŲ KALNO VIENUOLYNAS

Šv. Pranciškaus Mažesniųjų Brolių Ordino
Lietuvos šv. Kazimiero provincijos
Kryžių kalno vienuolynas
Jurgaičių kaimas, Meškuičių seniūnija, LT-81439 Šiaulių r.
Tel. (41) 52 77 33, faks. (41) 57 99 00, el. paštas: ramala@takas.lt

Brolių pranciškonų interneto svetainė: www.ofm.lt

Gvardijonas br. kun. Andrius Dobrovolskas, OFM (novicijų magistras), Tel. 8698 44 769, el. paštas: brandrius@gmail.com

Br. kun. Severinas Holocher, OFM (novicijų vice-magistras), Tel. 8 616 95 035, el. paštas: severinas.ofm@mail.lt

Br. kun. Mykolas Marija Letkauskas, OFM (namų ekonomas), el. paštas: ramala@erdves.lt

Kryžių kalno vienuolyno koplyčia atidaryta 8.00–21.00 val.
Šv. Mišios aukojamos kasdien 11.00 val. Už mirusiuosius meldžiamasi šeštadieniais, už gyvuosius – sekmadieniais
Nuo 8.00-21.00 val. galima užsakyti Šv. Mišias, atlikti išpažintį ir pašventinti religinius daiktus.
Dėl Šv. Mišių rezervavimo piligrimų grupėms kreipkitės tel. 8 41 52 77 33

Liturginių valandų tvarka:

7.00 Rytmetinė
18.00 Vakarinė
20.00 Rožinis ir Naktinė

 

ŠVIESOS MERGELĖS, DYKUMOS KARALIENĖS IR GAILESTINGOJO JĖZAUS ATSISKYRĖLIŠKOJO IR ANACHORETŲ PAŠVĘSTO GYVENIMO INSTITUTAS

Narys: atsiskyrėlis-misionierius (nazyras) Mažasis brolis Marija Elijas.