lvk_385_203Lietuvos vyskupų sutarimu

 iki sausio 31 d. 

stabdomos visos viešos pamaldos. Dalyvaujame pamaldose stebėdami tiesiogines šv. Mišių transliacijas. Bažnyčios atviros tik asmeniniam apsilankymui ir Išpažinčiai.