logotipas

„Šiltai laukiu savo artėjančio vizito į Lietuvą ir laiminu Jus bei visus Lietuvos žmones Visagalio Dievo vardu“ Popiežius Pranciškus

 

"Kryžių kalnas - Šiluva" IŠ E Š I O L I K T A S I S   T A R P T A U T I N I S

 P I L I G R I M I N I S   Ž Y G I S

 I Š   K R Y Ž I Ų   K A L N O   Į   Š I L U V Ą

2018 m. rugsėjo 7-8-9 d.

 

 MALONIAI KVIEČIAME PARAPIJŲ JAUNIMĄ, MALDOS GRUPELES, ATEITININKUS, SKAUTUS, SAMARIEČIUS, SESERIS IR BROLIUS VIENUOLIUS, TIKYBOS MOKYTOJUS, MOKINIUS BEI VISUS "Kryžių kalnas - Šiluva" INORINČIUS DALYVAUTI ŠIAME ŽYGYJE.

Žygio pradžia Kryžių kalne, rugsėjo 7 d. (penktadienį) 10.00 val.
Šiluvoje būname rugsėjo 9 d. (sekmadienį).
 Dalyvio auka: 5,00 EUR
BŪTINA REGISTRACIJA (iki rugsėjo 6 d. 13.00 val.)
kadangi reikalingas tikslus piligrimų skaičius.
"Kryžių kalnas - Šiluva" I 
Bus parūpinta atitinkamai maisto (kareiviška košė, arbata) bei palapinių nakčiai.
Išsamesnė informacija ir pavienių asmenų registracija telefonu
 (8-41) 52 11 10, nuo 9 iki 13 val.

Grupės užpildo Grupių registracijos anketą (doc.)  (PDF) ir atsiunčia į Šiaulių vyskupijos kuriją

(faksu, paštu, ar el.paštu)
"Kryžių kalnas - Šiluva" I 
Maloniai prašome registruotis
adresu: Šiaulių vyskupijos kurija, Tilžės g. 186, 76204 Šiauliai.
Faks.: (41) 52 11 14, el.paštas: siauliukurija@gmail.com

Piligriminio Žygio planas 2018

SVARBU
Būtini reikmenys. Atšvaitas miegmaišis, kilimėlis, higienos priemonės, patogi apranga šiltam ir šaltam orui, apdangalas nuo saulės ir lietaus, patogi ir patikima avalynė (ne vienerius metus dėvėta), nedūžtantis  indų komplektėlis (dubenėlis, puodelis, šaukštelis), "Kryžių kalnas - Šiluva" Ibūtiniausi vaistai, pleistrai pūslėms, maisto  savo nuožiūra, keletas pinigėlių kišenėje (nuvykimui iš Šiaulių į Kryžių kalną ir grįžimui iš Šiluvos į Šiaulius) ir žinoma maldos priemonės ROŽINIS, MALDYNĖLIS.
Į nakvynės vietą daiktus nuveš mašina.
Su savimi reikės pasiimti tik žygiui būtinus daiktus.
 
Dalyviai. Žygyje gali dalyvauti piligrimai nuo 16 metų amžiaus. Nepilnamečiai asmenys gali dalyvauti tik grupės sudėtyje su pilnamečiu grupės vadovu, turintys tėvų sutikimą. Kiekviena grupė pasirenka Šventąjį Globėją, Kryžių kalnas - Šiluva 2017 09 09kurio vardu ji vadinsis bei pasidaro savo plakatą ar vėliavą su šiuo pavadinimu.
Kiekviena grupelė pasiruošia prisistatymą ir apgalvoja vienijantį savo grupelės akcentą – kaip išsiskirsite iš kitų (vienos spalvos marškinėliai, kepurėlės, liemenės, skarelės…).
Siūlome kiekvienai grupelei atsispausdinti giesmes, kurias norėtų giedoti žygio metu.
 
Susitarimai. Kiekvienas žygio dalyvis asmeniškai atsako už savo daiktus ir sveikatą Kryžių kalnas - Šiluva 2017 09 10(žygio organizatoriai sveikatą rekomenduoja pasitikrinti prieš žygį).
Žygio dalyvis (esantis komandoje ir individualus) privalo laikytis žygio taisyklių; eidamas keliais, laikytis kelių eismo taisyklių; saugoti savo asmeninius daiktus; informuoti grupės vadovą arba žygio organizatorius apie pasitraukimą iš žygio. Žygio dalyvis, susižeidęs arba sutrikus sveikatai, privalo kreiptis į medikus.
Žygio metu draudžiama: naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis, pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, vartoti alkoholį, narkotines medžiagas, rūkyti, šiukšlinti stovyklų teritorijose, poilsio vietose, žygio maršrute.Kryžių kalnas - Šiluva 2017 09 10
Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus iš žygio pašalinti. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.
 Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu. Šias taisykles tvirtina, papildo ir keičia žygio organizatoriai.
 
Kviečiame, laukiame ir dėkojame už bendrystės džiaugsmą.
Organizatoriai

_____________________________________________________________________________________________________

 Visas krikščionio gyvenimas yra tartum ilga maldinga kelionė į Tėvo namus – Tėvo, kurio besąlyginę meilę kiekvienam žmogui, o ypač „sūnui palaidūnui“,  kasdien vis labiau pažįstame. Tokia kelionė vyksta kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų bendruomenėse, o per jas – ir visoje žmonijoje.

 Popiežius  šv. Jonas Paulius II

 Apaštališkasis laiškas Tertio millennio adveniente, 49