Rugsėjo 7-8-9 dienomis Šiaulių vyskupija organizavo tradicinį, jau šešioliktąjį tarptautinį piligriminį žygį „Kryžių kalnas – Šiluva“. Žygiui vadovavo jo iniciatorius Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Nutarta šiais metais piligriminio žygio, kuriame dalyvauja daug jaunimo, laiką išnaudoti katechezei, padedančiai geriau pasiruošti Šventojo Tėvo atvykimui. Pasirinktas ir tas pats pavadinimas: „Kristus Jėzus – mūsų viltis“. Piligrimai susirinko iš Šiaulių, Radviliškio, Panevėžio, Ukmergės, Joniškio, Pakruojo, Kelmės, Kauno, Vilniaus, Kaišiadorių, Klaipėdos, Tauragės, Biržų miestų ir rajonų. Viso – 400. Iki Šiluvos – daugiau nei 70 km., todėl rekomenduota eiti nuo 16 m., tačiau tikybos mokytojos, vedančios moksleivius nebe pirmus metus, drąsiai ėmė į žygį ir jaunesnius.
Žygis prasidėjo rugsėjo 7 d. šv. Mišiomis Kryžių kalne, aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, giedojo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės.
Pirmąją dieną nueita apie 20 km. Nakvynei sustota prie Rėkyvos ežero. Iš tolo, tarp kitų baltavo „Maltos“ ordino palapinės, atvežtos net iš Vokietijos. Maltiečiai talkina jau ne pirmus metus. Palapines ne tik atveža, bet ir pastato. Po sočios vakarienės laukė nuotaikinga vakaro programa. Šunų klusnumą demonstravo kinologai, prisistatė savanorių ir moksleivių piligrimų grupės, koncertą dovanojo joniškietis Giedrius Stubaila su grupe.
Antrąją diena, po daugiau nei 30 km. kelio, piligrimai apsistojo prie Gauštvinio ežero netoli Tytuvėnų. Koncertavo Lietuvoje gerai žinomas bardas, dainų bei giesmių autorius ir atlikėjas Arūnas Raudonis.
Didelis dėmesys skirtas būsimam jaunimo susitikimui su popiežiumi. Per sekmadienio pusryčius piligrimai klausėsi specialios jaunimo susitikimui su Šventuoju Tėvu skirtos giesmės „Kristus Jėzus – mano viltis“. Sekmadienį sėkmingai įveikti paskutinieji kilometrai. Į Šiluvą piligrimai įžengė su neįtikėtinu džiaugsmu ir entuziazmu. 15 val. bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios. Kiekvienas, įveikęs visą kelią, gavo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio pasirašytą diplomą su palinkėjimu. Žygio organizatoriai džiaugėsi pavykusiu žygiu, nuostabiu oru, visomis tarnyboms, be kurių žygis būtų buvęs neįmanomas, ir geltonais marškinėliais vilkinčiais savanoriais, ypač – savanoriaujančiais nebe pirmus metus, atvykstančiais iš įvairių Lietuvos kampelių. O šie metai pateikė staigmeną. Vienas savanorių, teigęs, kad būtent šio piligriminio žygio iš Kryžių kalno į Šiluvą metu prieš keletą metų patyrė atsivertimą, baigęs studijas sugrįžo atsidėkoti savo darbu – filmavo viso žygio eigą. Kitokią, vestuvėmis pasibaigusią istoriją pasakojo ir žygio dalyvius aplankę jaunavedžiai. Jie, gyvenantys toli viena nuo kitos esančiose parapijose: Užventyje ir Šiaulėnuose, susipažino eidami iš Kryžių kalno į Šiluvą. Susipažinimas atvedė iki altoriaus. Šie ir kiti vilties kupini liudijimai – pats geriausias jau 16 metų organizuojamo piligriminio žygio įvertinimas.
_____________________________________________________________________________________________________

 Visas krikščionio gyvenimas yra tartum ilga maldinga kelionė į Tėvo namus – Tėvo, kurio besąlyginę meilę kiekvienam žmogui, o ypač „sūnui palaidūnui“,  kasdien vis labiau pažįstame. Tokia kelionė vyksta kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų bendruomenėse, o per jas – ir visoje žmonijoje.

 Popiežius  šv. Jonas Paulius II

 Apaštališkasis laiškas Tertio millennio adveniente, 49