Iš lapkričio 24 d. į 25 d. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyko trisdešimt septintoji Eucharistinės adoracijos naktis.
Adoracijos naktis 2018-11-2421 val. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kadangi šv. Mišios aukotos Kristaus Karaliaus iškilmės išvakarėse, pamokslo pradžioje ganytojas priminė, kad Kristaus karalystė – ne iš šio pasaulio. Kristus, – anot ganytojo, – ateina pakviesti į Amžiną Karalystę. Ateina Kūdikiu, kurio vienintelis ginklas – meilė. Ja Jis trokšta užkariauti visų širdis. Svarbu išgirsti Dievo žodį ir priimti jį tikėjimo šviesoje. Žmogus, kuris su didele meile priima Viešpaties žodį, gyvena tiesoje ir meilėje. Tiesa daro laisvus nuo blogio, įvairių prisirišimų. Išlaisvėję priklausysime tik Dievui, – įsitikinęs Šiaulių vyskupas. Dievo žodis daro stebuklus, pakeičia mūsų gyvenimus. Ganytojas sakė trokštąs, kad susimąstymas Kristaus Karaliaus šventės išvakarėse būtų naujo gyvenimo pradžia. Leiskime Jėzui viešpatauti, netrukdykime, išsivaduokime iš visko, kas trukdo susivienyti su Viešpačiu. Visa, ką turime padaryti, – tai  gyventi pagal Viešpaties valią. Jis trokšta, kad mes visa tai išpildytume, o išpildę sakytume: „Esame nenaudingi tarnai, padariau, ką privalėjau padaryti“. Eikime per pasaulį ir kurkime Dievo karalystę savo širdyse, šeimose, parapijose, bendruomenėse. Šios Karalystės dvasia tepasiekia mūsų širdis, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Adoracijos naktis 2018-11-24

Adoracijos naktis 2018-11-24

Adoracijos naktis 2018-11-24

Adoracijos naktis 2018-11-24

Adoracijos naktis 2018-11-24

Adoracijos naktis 2018-11-24

Adoracijos naktis 2018-11-24