Respublikinės Šiaulių ligoninės Konferencijų salėje susirinkusiems medikams Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis pristatė savo parengtą ir išleistą kalendorių. Ligoninės generalinis direktorius Petras Simavičius , kviesdamas autorių į tribūną, priminė, jog tai – jau devintas kalendorius,  kurių ne vieną vyskupas yra pristatęs ir gydymo įstaigoje. Po pirmojo, 2006 metais išleisto kalendoriaus, kiekvieni metai pasitinkami nauju, vertingu leidiniu, kuriuo tarsi palaiminama visų Naujųjų metų kelionė.

SONY DSCSONY DSC

 

 

 

 

 

 

Vyskupas E. Bartulis papasakojo apie krikščionybės pripažįstamas relikvijas, kurių esti trys rūšys. I laipsnio relikvijos yra paties šventojo palaikai ir jo dalys. II laipsnio relikvijos – tai šventojo drabužių dalys ir kiti jam artimi daiktai. III laipsnio relikvijos – tai įvairūs daiktai, kuriais buvo tiesiogiai paliesti šventojo palaikai. Tai gali būti ir audeklo gabalėliai.

„Šiame kalendoriuje nufotografuoti relikvijoriai, kuriuose ir saugomos šventos relikvijos: kauleliai, drabužių dalys“, – pasakoja vyskupas kalendoriaus iliustracijų kilmę.

Viso kalendoriuje – trylika nuotraukų, kuriose įamžinti įvairiose Lietuvos bažnyčiose saugomi relikvijoriai su šventomis relikvijomis. Sausio mėnesio lape nufotografuotas ir aprašytas Šv. Jono Bosko relikvijos, saugomos Vilniaus saleziečių bažnyčioje. Kalendoriuje pateikiamas kiekvieno šventojo, kurio relikvijos įamžintos kalendoriuje, aprašymas.

Vyskupas E. Bartulis papasakojo ir apie pačius relikvijorius, kuriuos dažnai pagamina meno kūrinių kūrėjai. Jų įvairiose Lietuvos bažnyčiose ir koplyčiose yra labai senų ir labai vertingų, turinčių savo istorijas. Susitikimų su šiauliečiais metu vyskupas pasakojo vieno relikvijoriaus istoriją, kurį jo šeimininkas norėjo išmesti, tačiau pagalvojęs, jog tai gali būti bažnytinis atributas, nunešė į bažnyčią. Relikvijorius buvo restauruotas ir išsaugotas, o dabar ir nufotografuotas bei patekęs į kalendorių.

Įamžinta ir šv. Kryžiaus relikvija 1649 metais iš Domininkonų vienuolyno atvežta į Žemaičių Kalvariją. Pasak E. Bartulio, kryžių krikščionys garbina kaip Kristaus prisikėlimo simbolį. Žemaičių Kalvarijoje saugoma didžiausia Lietuvoje Šv. Kryžiaus relikvija. Ši relikvija nešama iškilmingų procesijų metu einant Kalnus, ja prie kiekvienos koplyčios-stoties laiminami maldininkai.

Papuošė kalendorių ir dar vienas Žemaičių Kalvarijoje esantis sidabrinis su keliomis paauksuotomis detalėmis relikvijorius, saugantis Šv. Kazimiero relikviją.

Šventųjų relikvijos, pasak Šiaulių vyskupo E. Bartulio, skatina kiekvieną tikintįjį tapti šventais ir stengtis, nes nei vienas suteptas į Dangų nepakliūnąs.

Kalendorių „Šventųjų relikvijos Lietuvoje“ galima įsigyti Šiaulių vyskupijoje. Kaina 4,5 ir 2,5 Eu.

Zita KATKIENĖ

Respublikinės Šiaulių ligoninės

viešųjų ryšių specialistė