Birželio 23 d. Šiaulių mieste organizuota tradicinė Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) procesija.
9.30 val. šv. Mišias Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje aukojo klebonas kun. Saulius Matulis. Po jų prasidėjo eisena su Švenčiausiuoju Sakramentu Šiaulių miesto gatvėmis. Eucharistijos stotelės įrengtos prie šv. Jurgio bažnyčios, prie Šiaulių turizmo informavimo centro, prie Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios ir Šiaulių katedros šventoriuje. Procesija baigta Šiaulių katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo procesijoje dalyvavęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Devintinių procesija 2019

Devintinių procesija 2019

Devintinių procesija 2019

Devintinių procesija 2019

Daugiau nuotraukų…