Monthly Archives: spalio 2020

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras drauge su VšĮ „Savanorystės Misijų Korpusas“ spalio 29 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečia į „Misija: Tanzanija’18“ nuotraukų parodos, kurioje galėsite išvysti įsimintiniausias ir savanorių širdims mieliausias misijos, vykusios 2018 m. Tanzanijoje, akimirkas, atidarymo vakarą Šiauliuose (Tilžės g. 186, Pastoracijos centro pirmame aukšte įsikūrusiame knygyne – svetainėje „Prie Katedros“). Dėl Covid-19 situacijos […]

Mons. Vytautas Kadys atleistas iš Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus, Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus, Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijų administratoriaus pareigų, paliekant ankstesnes Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigas. Kun. Tomas Kedušis atleistas iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus, Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus, Juozapavos […]

Spalio 25 d. (Sekmadienį) Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendoriaus MARIJA, GLOBOK EUROPĄ 2021 m. pristatymas 11:00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje 12:00 val. Kalendoriaus pristatymas Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre   Renginyje būtina laikytis Covid-19 saugumo reikalavimų, dėvėti veido apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas, laikytis atstumo. Dėl Covid-19 situacijos ir renginių ribojimų, būtina registracija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebvX513Ye_umgQPvvgGkdJNlvK2GYAeT8C_nqF1FqRtCSnRw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Minint Europos paveldo dieną, Žeimelio katalikų bažnyčioje, muziejaus vadovei Daivai Skrupskelytei kilo mintis surengti liturginių rūbų parodą. Suderinę su parapijos kunigu Vaidu Mikalčiumi ir bažnyčios prižiūrėtoja Zinaida Damasickiene parsinešėme albą, 4 arnotus, 4 stulas ir kapą. Pranciškaus ir Konstancijos Misiūnų 1920 m., Barboros Rastauskienės 1933 m., bei Aldonos ir Marijonos Žilgužyčių 1974 m. arnotai – […]