Monthly Archives: gegužės 2021

Sekmadieni, gegužės 16d, Agailiuose vyko tradiciniai-kasmetiniai Šeštinių atlaidai. Atlaidams vadovavo Žarėnų-Latvelių ir Agailių bažnytėlės klebonas kun. Stanislovas Žukauskis. Kunigas ragino nepasiduoti nerimui, nevilčiai ar nusivylimui, drąsiai kreiptis į Dievo Motiną prašant užtarimo ir palaimos mūsų Išganytojo Jėzaus. Prasmingą pamokslą pasakė Rozalimo klebonas kun.Remigijus Katilius, kviesdamas atsiliepti į mūsų popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą kasdien kalbėti rožinį prašant Dievą mus varginančios pandemijos […]