Daily Archives: liepos 15, 2021

Liepos 15 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo Žagarės vyšnių festivalyje. Šv. Mišias Jo Ekscelencija aukojo Senosios Žagarės šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Šv. Mišias kartu su vyskupu aukojo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis, Joniškio dekanas kun. Remigijus Jurevičius, Žagarės parapijos klebonas kun. Andrius Valčiukas, Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos bylos dalyviai: […]