Daily Archives: kovo 30, 2024

ŠIAULIŲ VYSKUPO VELYKŲ SVEIKINIMAS 2024 m. Prisikėlęs Kristus yra su mumis!   Mieli broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės. „Linksma diena mums nušvito, visi troško džiaugsmo šito, kėlės Kristus, mirtis krito,-Aleliuja.“ Po skaudaus ir baime bei neviltimi paženklinto penktadienio išaušo mirties nugalėtojo pergalė. Nuoširdžiausiai sveikinu visus, sulaukusius džiugaus Kristaus Prisikėlimo ryto. Po […]

Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 2. Šv. Jurgio bažnyčia 3. Kairių Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos bažnyčia 4. Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedra 5. Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia 6. Kriukų šv. Lauryno bažnyčia 7. Lauksodžio šv. Aloyzo bažnyčia 8. Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 9. Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia […]