Kovo 30 d. vyko Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas.
Po vidudienio valandų liturgijos maldos kun. kancleris Evaldas Alūza pristatė arkivyskupo TEOFILIAUS MATULIONIO beatifikacijai skirtus pasirengimo organizacinius darbus ir rūpesčius.

_NEB4366

Vėliau mūsų vyskupijos šeimos centro vadovė Edita Gulbinienė peržvelgė praeitų metų darbo su sužadėtiniais rezultatus, trumpai pristatė dekanatų vizitaciją ir pasidalino įžvalgomis, kaip dirbsime ateityje  su besiruošiančiais SANTUOKOS SAKRAMENTUI.

_NEB4368

_NEB4370

_NEB4372

Šią temą praplėtė Šeimos centro kapelionas kun. Arūnas Jankauskis.

_NEB4367

Baigęs šeimos klausimus, kun. Arūnas dar kartą ragino kunigus rimtai žiūrėti į besiartinančias Lietuvos jaunimo dienas ir kviesti kuo daugiau jaunimo vykti į šį renginį, kuris sutaps su pirmą kartą Lietuvos istorijoje Lietuvoje vyksiančia beatifikacijos iškilme.

_NEB4371

Pabaigoje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis apžvelgė minėtas temas, paragino aktyviau burti jaunimą ir, sukalbėjus maldą, visus palaimino.