Rugsėjo 30 d. Liolių šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapija šventė Liolių bažnyčios 250 m. jubiliejų.
Tai – viena seniausių medinių bažnyčių šalyje. Stovi ant aukščiausios Liolių miestelio kalvos.
Pirmąją bažnyčią Lioliuose 1522 m. pastatė Mykolas Viekavičius. 1748 m. prie bažnyčios veikė Švč. Mergelės Marijos Vaduotojos brolija. Naujoji medinė bažnyčia pastatyta 1768 m.1851 m. bažnyčia restauruota, pastatytas bokštas. 1857 m. šventoriuje pastatyta medinė varpinė, primenanti lietuviškų pilių ginybinį bokštą. 1908 m. įsteigtas Lietuvos katalikių moterų draugijos skyrius. Jis turėjo devocionalijų parduotuvę, arbatinę, senelių prieglaudą.
Bažnyčia pasižymi išskirtine barokinio stiliaus architektūra, puošniu interjeru, kuriame gausu autentiškų XVIII-XIX a. paminklų. Bažnyčios viduje vertingiausias VXIII a. pab. sukurtas didysis altorius. Altorių puošia XVIII a. pab. sukurtos skulptūrų poros: apačioje – šv. Kazimiero ir šv. Stanislovo, aukščiau – pirmųjų krikščionių kankinių šv. Stepono ir šv. Lauryno, o viršutiniame tarpsnyje – šv. Simono ir šv. Judo Tado, kurių garbei dedikuota bažnyčia, skulptūros. Bažnyčioje yra 6 altoriai, tačiau unikaliausias centriniame altoriuje esantis Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Globėjos, paveikslas.
Liolių bažnyčia unikali ir tuo, kad ąžuolinėmis trinkomis išdėliotas kryžiaus formos takas. 1999 m. Liolių bažnyčia, LR vyriausybės nutarimu, paskelbta kultūros paminklu. 2001 m. bažnyčia restauruota buvusių kunigų, parapijiečių aukų, kultūros paveldo departamento ir rajono savivaldybės dėka.

IMG_0613[1]

IMG_0614[1]

IMG_0615[1]

IMG_0616[1]

IMG_0617[1]

Šventės metu Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino bažnyčios šventorių puošiantį skulptoriaus Aurimo Šimkaus išskaptuotą koplytstulpį.

IMG_0620[1]

IMG_0621[1]

IMG_0622[1]

 

Eugenijaus Ambrozo nuotraukos