Rugsėjo 21-23 d. ir 28-30 d. Šiluvos Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose vyko Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos.
Pirmosios grupės rekolekcijoms vadovavo mons. teol. lic. kun. Žydrūnas Vabuolas, antrajai grupei kunigų rekolekcijas vedė salezietis, kun. Onorino Pistellato SDB.
Abu kartus dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Kun. Stanislovo Žukauskio nuotr.

Kun. Stanislovo Žukauskio nuotr.