Rugsėjo 19 d. (Sekmadienį)

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio

Naujojo nuotraukų kalendoriaus 2022-iesiems metams

„ŠVENTUMO KELIU“

PRISTATYMAS

10:00 val. šv. Mišios Šiaulių Katedroje.

11:00 val. Kalendoriaus pristatymas Pastoracinio centro salėje.

 Maloniai kviečiame visus dalyvauti!

242082674_3149934031894455_407186682908034870_n