242082674_3149934031894455_407186682908034870_n-1024x752Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kaip kiekvienais metais, pradžiugino nauju nuotraukų kalendoriumi, kuriame atsispindi ganytojiškos gairės 2022 metams.
Kalendorius pavadintas „Šventumo keliu“, jame – 13 nuotraukų, kreipiančių mintis į šventumą ir šventuosius.
„Visi yra pašaukti būti šventi: Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“ (Mt 5, 48). Nepakanka vien tą žinoti: kaip ir rinkdamiesi šio pasaulio kelius, į šventumą pasukame kažkuo susižavėję, pašaukti ar susidomėję. Altoriuose mums rodomi šventieji yra pavyzdžiai, bet drauge ir bendražygiai kelyje: būdami anapus jie iš tiesų priklauso tai pačiai Bažnyčiai kaip ir mes“, – J. Micevičiūtė.
Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnybos išleisto kalendoriaus nuotraukose – Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Šventosios žemės šventovių fragmentai. Juos įžanginiame straipsnyje apibūdino J. Micevičiūtė .

kalendorius 2

Kalendorių puošia Lacrimos eilės ir Šiaulių ganytojo autografas. Leidinio dizaineris – Linas Janonis, spausdino UAB „Saulės titnagas“.
Išleistas  2 formatais: stalinis ir sieninis, kalendorius yra puiki dvasinė bei meninė dovana tiek sau, tiek kitam.

kalendorius 3