Sidabrinį vyskupystės jubiliejų švenčiantis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis gavo Šventojo Tėvo Pranciškaus sveikinimą, kuriame rašoma:

Popiezius PranciskusGarbingajam Broliui
EUGENIJUI BARTULIUI,
Šiaulių vyskupui
Mielai sveikiname ir Savo maldomis palydime jį, laimingai švenčiantį sidabrinį vyskupystės jubiliejų. Iš Savo broliškos meilės paskatų reiškiame padėką už uolumą Šiaulių bažnytinėje bendruomenėje, taip pat beveik dešimt metų trukusią stropią Lietuvos kariuomenės ordinaro veiklą, prisimindami jo tėvišką Dievo tautos mokymo ir kunigijos ugdymo triūsą, kuriuo parodė gero, žmogiškumu pasižyminčio Ganytojo pavyzdį, rūpestingai siekdamas užmegzti vaisingesnį dialogą tarp meilės puoselėjimo ir tikėjimo, kad tikintieji turėtų tikrąjį gyvenimą.
 Linkėdami visa ko geriausio, mielai suteikiame jam bei jo artimiesiems iškilmingą palaiminimą ir karštai prašome maldų už Mūsų vykdomą Šv. Petro tarnystę.
Duota Romoje, Laterane,
2022 metų birželio mėnesio 20 dieną.
                                           PRANCIŠKUS

 

Saluto_Papa_Bartulis_page-0001

IMG_0201

IMG_0213

Leono Nekrašo nuotr.