Aliejų šventinimo šv. Mišios 2018Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe'“ (Iz 65, 17-18).

Skelbiame pamaldų tvarką Šiaulių vyskupijos Joniškio, Kelmės, Pakruojo ir Šiaulių dekanatuose

Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų pamaldų tvarka:

DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA JONIŠKIO DEKANATO PARAPIJOSE

 

Bažnyčia

Didysis Ketvirtadienis Didysis Penktadienis Didysis Šeštadienis Velykų I diena Velykų II diena Atvelykio Sekmadienis
Gasčiūnių Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia 15.00 15.00 15.00 10.00  –  –
Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 17.00 17.00 17.00 8.00, 12.00 10.00, 12.00 10.00, 12.00
Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia       11.00    
Kriukų Šv. Lauryno bažnyčia 18.00 18.00 19.00 12.00 12.00 12.00
Rudiškių Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčia 17.00 10.30 10.00
Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia 18.00 18.00 19.00 9.00 11.00 11.00
Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčia 16.00 16.00 18.00 10.00 12.00 12.00
Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus (II Žagarės bažn.) 10.00 10.00
Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia 16.00 12.00 14.00

DĖL PAMALDŲ LAIKO RAUDONAI PAŽYMĖTOSE BAŽNYČIOSE PRAŠOME KREIPTIS Į PARAPIJŲ KLEBONUS

DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA KELMĖS DEKANATO PARAPIJOSE

 

 

Bažnyčia

Didysis Ketvirtadienis Didysis Penktadienis Didysis Šeštadienis Velykų

I diena

Velykų

II diena

Atvelykio

sekmadienis

Karklėnų Šv. Baltramiejaus bažnyčia 17.30 17.30 17.30 9.00 11.00
Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 18.00 18.00 20.00 8.00, 11.00 9.00, 11.00 9.00, 11.00
Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia 16.00 12.30 12.30
Kolainių Švč. M. Marijos, Karmelio Kalno Karal. bažn. 16.30 16.30 16.30 10.00 9.00
Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažn. 19.00 19.00 19.00 7.00 12.00 13.00
Liolių Šv. apašt. Simono ir Judo Tado bažnyčia 19.00 19.00 19.00 9.00 11.00 11.00
Maironių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia 5.00 15.00 15.00 11.00 9.00 9.00
Pakražančio Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia 16.00 16.00 16.00 11.00 10.00 10.00
Palendrių vienuolyno 17.30 16.00 22.00 10.00 10.00 10.00
Pašilės šv. Jurgio bažnyčia 16.00 16.00 10.30 9.30
Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia 19.00 19.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Stulgių Šv. Mato bažnyčia 19.00 19.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Tytuvėnų Švč. M. Marijos, Angelų Karalienės bažnyčia 18.00 18.00 18.00 8.00 10.00 11.00
Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia 18.00 18.00 18.00 8.00 11.00 11.00
Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 18.00 18.00 18.00 8.00 11.00 11.00
Verpenos Šv. Onos bažnyčia 13.00
Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia 17.00 17.00 17.00 10.00 10.30 10.30
Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia 17.00 17.00 17.00 7.00 13.00 13.00

DĖL PAMALDŲ LAIKO RAUDONAI PAŽYMĖTOSE BAŽNYČIOSE PRAŠOME KREIPTIS Į PARAPIJŲ KLEBONUS

DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA PAKRUOJO DEKANATO PARAPIJOSE

Bažnyčia Didysis Ketvirtadienis Didysis Penktadienis Didysis Šeštadienis Velykų I diena Velykų II diena Atvelykio Sekmadienis
Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia 18.00 18.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Lauksodžio šv. Aloyzo bažnyčia 15.00 8.00 8.00
Linkuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia 18.00 18.00 20.00 8.00 10.00 10.00
Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia 18.00 18.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Pakruojo šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 17.00 17.00 19.00 8.00, 10.30 10.30 9.00, 10.30
Pamūšio šv. Antano Paduviečio bažnyčia 17.00 12.00 13.30
Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia 16.00 16.00 18.00 10.00 12.00 12.00
Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia 18.00 18.00 18.00 8.00 10.00 10.00
Stačiūnų šv. Lauryno bažnyčia 17.00 10.00 10.00
Žeimelio Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 17.00 10.00 10.00

DĖL PAMALDŲ LAIKO RAUDONAI PAŽYMĖTOSE BAŽNYČIOSE PRAŠOME KREIPTIS Į PARAPIJŲ KLEBONUS

DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA RADVILIŠKIO DEKANATO PARAPIJOSE

BAŽNYČIA Didysis Ketvirtadienis Didysis Penktadienis Didysis Šeštadienis Velykų I diena Velykų II diena Atvelykio sekmadienis
Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia 19.00 19.00 19.00 8.00 11.00 11.00
Dambavos Dievo Apvaizdos bažnyčia 15.00 15.00 15.00 12.00 12.00
Dapšionių Dievo Apvaizdos bažnyčia 16.30 16.30 17.00 11.00 10.30 10.30
Grinkiškio Švč. M. Marijos Apsilankymo bažn. 19.00 19.00 21.00 8.00 12.00 12.00
Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia 10.00 10.00
Palonų Dievo Apvaizdos bažnyčia 15.00 15.00 15.00 9.00 9.00 9.00
Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia 17.00 17.00 19.00 10.00 10.00 10.00
Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 17.00 11.00
Polekėlės Švč. M. Marijos Širdies bažnyčia 17.00 17.00 18.00 08.00 10.00 13.00
Radviliškio Švč. M. Marijos Gimimo bažn. 18.00 18.00 21.00 8.00, 10.00 9.30, 11.00 9.30; 11.00; 12.30
Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčia

19.30

19.30 21.00 7.00 12.00 12.00
Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčia 17.00 17.00 17.00 10.30 13.00
Šeduvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia 18.00 18.00 19.00 10.00 10.00 10.00
Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia 19.00 19.00 19.00 8.00 11.00
Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia 18.00 18.00 19.00 13.00 13.30 13.00
Alksnupių kopl. 14.00

DĖL PAMALDŲ LAIKO RAUDONAI PAŽYMĖTOSE BAŽNYČIOSE PRAŠOME KREIPTIS Į PARAPIJŲ KLEBONUS

DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA ŠIAULIŲ DEKANATO PARAPIJOSE

 

PARAPIJA

Didysis Ketvirtadienis Didysis Penktadienis Didysis Šeštadienis Velykų

I diena

Velykų

II diena

Atvelykio sekmadienis
Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia 16.30 16.30 16.00 10.00 9.30
Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia 18.00 18.00 18.00 8.00 12.30 12.30
Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia 18.00 18.00 18.00 8.00 11.00 11.00
Juozapavos Šv. Simono ir Judo Tado bažnyčia 15.00 15.00 15.00 12.00 9.00
Kairių  Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos bažn. 18.00 18.00 20.00 8.00 12.00 12.00
Kryžių kalno koplyčia 18.00 15.00 21.00 11.00 11.00 11.00
Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 18.00 18.00 18.00 8.00, 10.30 10.30 9.00, 10.30
Kurtuvėnų Šv. Jokūbo bažnyčia 18.00 18.00 18.00 9.00 11.00 11.00
Kužių Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia 18.00 18.00 18.00 8.00 11.00 11.00, 12.30
Meškuičių Šv. Stanislovo bažnyčia 19.00 19.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia- 19.00 19.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Pakapės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 17.30 10.30 10.30
Raudėnų Šv. Baltramiejaus bažnyčia 17.00 17.00 17.00 10.00 10.30
Rėkyvos Šv. Juozapo bažnyčia 19.00 19.00 19.00 8.00 8.30
Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia 18.00 18.00 18.00 8.00 11.30 11.30
Šiupylių Šv. Aloyzo bažnyčia 16.00 16.00 16.00 10.00 9.00
Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedra 11.00, 17.00 17.00 17.00 7.00, 10.00, 12.00, 17.00 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia 17.00 17.00 17.00 8.00, 11.00, 12.30 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 8.00, 9.30, 11.00, 12.30
Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažn. 18.00 18.00 18.00 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia 18.00 18.00 20.00 9.00, 11.00 11.00 9.00, 11.00
Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia 15.00 12.00 9.00 9.00
Žarėnų – Latvelių Šv. Mikalojaus bažnyčia  –  – 16.00 10.00 10.00 10.00

DĖL PAMALDŲ LAIKO RAUDONAI PAŽYMĖTOSE BAŽNYČIOSE PRAŠOME KREIPTIS Į PARAPIJŲ KLEBONUS