2021 metų rugpjūčio 19 dieną, eidamas 87-uosius metus, mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Julijonas Miškinis.
Julijonas Miškinis gimė 1935 metų sausio 18 d. Ramygalos valsčiaus Dubarų apylinkėje, Repšiškių km., valstiečių šeimoje. 1943 m. įstojo į Ramygalos pradžios mokyklą, kurią baigė 1947 m. Tais pačiais metais pratęsė mokslus Ramygalos vidurinėje mokykloje ir ją baigė 1954 m. Nuo 1954 m. iki 1957 m. tarnavo Sovietinėje armijoje.  1957 m., įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1962 m. Tų pačių metų balandžio 18 d. vyskupo Petro Maželio Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo įšventintas kunigu.
Kun. jubiliatas Julijonas Miškinis dirbo šiose parapijose:
1962 06 26 paskirtas Rietavo parapijos vikaru.
1965 01 22 atleistas iš Rietavo parapijos vikaro pareigų, paskirtas Klaipėdos parapijos vikaru.
1968 05 16 atleistas iš Klaipėdos parapijos vikaro pareigų, paskirtas Švėkšnos parapijos vikaru.
1970 05 19 atleistas iš Švėkšnos parapijos vikaro pareigų, paskirtas Robkojų parapijos klebonu.
1975 04 02 atleistas iš Robkojų parapijos klebono pareigų, paskirtas Kvėdarnos parapijos klebonu.
1980 04 21 atleistas iš Kvėdarnos parapijos klebono pareigų, paskirtas Viekšnių ir Užlieknės parapijų klebonu.
1984 03 16 atleistas iš Viekšnių ir Užlieknės parapijų klebono pareigų, paskirtas Luokės ir Upynos parapijų klebonu.
1988 06 03 atleistas iš Luokės ir Upynos parapijų klebono pareigų, paskirtas Salantų ir Notėnų parapijų klebonu.
1989 06 22 paliekant Salantų parapijos klebonu, atleistas iš Notėnų parapijos klebono pareigų.
1989 10 27 paliekant Salantų parapijos klebonu, pavesta aptarnauti Kalnalio parapiją.
1990 06 12 paliekant Salantų parapijos klebonu, atleistas iš Kalnalio parapijos klebono pareigų.
1996 06 15 atleistas iš Salantų parapijos klebono pareigų, paskirtas Kuršėnų, Micaičių ir Varputėnų parapijų klebonu bei Kuršėnų dekanu.
1999 04 10 atleistas iš Kuršėnų, Micaičių ir Varputėnų parapijų klebono bei Šiaulių vicedekano pareigų, paskirtas Kuršėnų parapijos altarista – vikaru.
 Kunigas Julijonas Miškinis rugpjūčio 22 d. (sekmadienį) apie 12.00 val. bus pašarvotas Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, 18.00 val. gedulinės Šv. Mišios už mirusįjį.Rugpjūčio 23 dieną (pirmadienį) 11.00 valandą Kuršėnų bažnyčioje bus aukojamos laidotuvių Šv. Mišios, po kurių kunigo Julijono Miškinio žemiškieji palaikai bus palaidoti Kuršėnų bažnyčios šventoriuje.Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!