Gruodžio 5 d. Šiaulių „Dainų“ progimnazijos bendruomenė rinkosi į Adventinį renginį „Geroji angelo žinia“.

Kartu pasidžiaugti pakvietė ir svečius. Su džiaugsmu prie progimnazijos durų sutiktas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Salėje jau laukė meninei programai pasiruošę vaikai ir žiūrovai.

Po trumpos meninės įžangos, atskleidusios Advento bei šio laikotarpio simbolio – Advento vainiko prasmę, prasidėjo žiūrovų dėmesį prikaustęs ir visų simpatijas pelnęs vaidinimas „Kartą Betliejuje gimė Kūdikis“. Nuostabą kėlė tai, kad vaidino gana daug įvairaus amžiaus vaikų. Vaidmenys pritaikyti ir patiems mažiausiems, ir dideliems. Į meninę kompoziciją įterpti šokiai, giesmės, eilių deklamacija, smuiko garsai leido atsiskleisti įvairiems vaikų talentams. Šis visą progimnazijos bendruomenę subūręs Adventinis renginys, tai ir gražesnės, geresnės visuomenės kūrimas, ir Evangelijos Žinios skleidimas pasauliui, pasauliečiams, nuo Bažnyčios nutolusiems, visiems įžengusiems į Adventinį laukimo laikotarpį.

Dainų progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius labiausiai už šį renginį dėkojo progimnazijos tikybos mokytojai Laisvai Jankauskienei. Mokytoja akcentavo vaikų norą, nuoširdumą, pastangas, taip pat progimnazijos administracijos ir parapijos klebono iniciatyvumą ir palaikymą.

_NEB7425

Progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius visos bendruomenės vardu pasveikino Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį su artėjančiu jubiliejumi. Ganytoją direktorius apibūdino kaip dvasinį vadovą, visada randantį jautrų žodį žmogaus kelyje.

Šiaulių vyskupas pasidžiaugė renginiu, leidusiu pabūti Kristaus gimimo akimirkoje. Į vaikus ganytojas kreipėsi vaidinimo metu nuskambėjusiais žodžiais: „Ką aš, toks mažas, galiu Kristui duoti?“ Iš tiesų, sakė vyskupas, nieko neturime, ką galėtume duoti, tik savo nuodėmes. Todėl Advento laikotarpiu verta prašyti, kad Kristus pasiimtų mūsų nuodėmes, silpnybes, tinginuką, raguotus ožiukus…

Vaikams labiausiai patiko kartu su vyskupu giedama giesmė su judesiais „Dievas myli mane…“. Visa salė džiaugėsi galimybe atsistoti ir pajudėti pagal giesmės žodžius.

_NEB7428

Klebonas mons. Vytautas Kadys uždavė salei keletą „kalėdinių“ klausimų, pasidžiaugė artėjančiu bažnyčios 5-erių metų jubiliejumi. „Penkeri – nedidelis amžiaus tarpsnis, tačiau užaugsime, mielas jaunime, kartu su jumis“, – sakė kun. Vytautas, kviesdamas į jubiliejines Sekmadienio šv. Mišias.

Pabaigai visi pakviesti bendrai nuotraukai.

_NEB7431

Daugiau nuotraukų…