Viešpats niekada nepavargsta atleisti“ – primena popiežius Pranciškus

Kovo 28 d. vakarą šv. Mišiomis Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje prasidėjo visuotinė akcija

„24 valandos su Viešpačiu“

Ši akcija organizuota Popiežiškosios Naujosios evangelizacijos tarybos iniciatyva, kaip Gavėnios meto paraginimas skirtas viso pasaulio tikintiesiems. Kovo 28–29 d. Vatikane parą laiko buvo švenčiamas Sutaikinimo sakramentas, kurio metu kviesta atlikti asmeninę išpažintį. Šv. Petro bazilikoje kovo 28 d. vakare išpažinčių klausėsi ir popiežius Pranciškus.

Prie šios iniciatyvos jungėsi Lietuvos vyskupijos, surengdamos vienoje savo bažnyčių visą parą trukusį Sutaikinimo sakramento šventimą.

Šiaulių vyskupijoje „24 valandoms su Viešpačiu“ susirinkta Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje.

Sutaikinimo sakramento šventė prasidėjo 17 val. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza, šv. Petro ir Pauliaus katedros klebonas Remigijus Čekavičius, kun. Mindaugas Grigalius.

100_1227   100_1232

Po šv. Mišių, sekdamas popiežiaus pavyzdžiu, vyskupas klausykloje klausėsi išpažinčių.

Visą naktį garbinimui buvo išstatytas Švč. Sakramentas.

100_1234   100_1237

Sutaikinimo sakramento šventimas šv. Jurgio bažnyčioje baigėsi kovo 29 d., šeštadienį, 18 val. – tuo pat metu, kai Romoje Popiežius Pranciškus vadovavo baigiamajai maldai – Mišparams.