Didįjį Ketvirtadienį Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo vienybėje su Šiaulių vyskupijos kunigais ir svečiu iš Vilniaus, propedeutinio kurso vadovu kun. Valentinu Šiuša. Pamokslą (Krizmos Mišios 2018)  sakė Micaičių parapijos klebonas kun. Alionidas Budrius. Patarnavo Šiaulių vyskupijos ir Vilniaus kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišių metu atnaujinti kunigystės įžadai.

Aliejų šventinimo šv. Mišios 2018

Aliejų šventinimo šv. Mišios 2018

Aliejų šventinimo šv. Mišios 2018

Aliejų šventinimo šv. Mišios 2018

Aliejų šventinimo šv. Mišios 2018

Daugiau nuotraukų…