Vida URBONIENĖ

Atlaidų dalyviai sustabdytoje akimirkoje

Atlaidų dalyviai sustabdytoje akimirkoje

Šeštadienio popietę link Maironių koplyčios pėstute ir važiuoti skubėjo žmonės. Iš tolo matėsi beržų alėja atskubančios senolės ryšinčios gėlėtas skareles. kur pirmiausia suėję, suvažiavę suka? Žinoma į kapinaites kur ilsisi jų šeimos artimieji, vaikystės draugai. Išgirdę greta kalbančius, kelia akis link jų ieškodami pažįstamų akių. Koks džiaugsmas apkabinti prieš kelis dešimtmečius matytus draugus, koks džiaugsmas prie kauburėlio sutikti senokai matytus giminės atstovus. Kas šiandien sukviečia kraštiečius, giminę prie savo šaknų, jei ne atlaidai parapijose, kaimų bendruomenės. Taip ir pirmąjį rugpjūčio šeštadienį Maironiuose buvo. Į tradicinius Šv. Ignaco atlaidus sugrįžo to krašto vaikai. Pilnut pilnutėlė koplyčia netvėrė džiaugsmu, kad ją senuolėlę dar mena. Atlaidų metu Kirnaičių kultūros namų kaimo giedoriai vadovaujami Gedimino Andrašiūno pirmą kartą giedojo senųjų kantičkų giesmes. Pasak jo kaime dar yra gyvenančių senųjų giedorių. Kartą susirinkę pasiūlė prisiminti senųjų kantičkų giesmes.
Broliams Stasiui ir Juozui Žebrauskams užaugusiems Maironių Broliams Stasiui ir Juozui Žebrauskams užaugusiems Maironių kaime Šv. Ignaco atlaidai prisiminimuose gyvi nuo pat vaikystės.

Broliams Stasiui ir Juozui Žebrauskams užaugusiems Maironių Broliams Stasiui ir Juozui Žebrauskams užaugusiems Maironių kaime Šv. Ignaco atlaidai prisiminimuose gyvi nuo pat vaikystės.

Pamėginom, patiko ir nusprendėm jų nepamiršti, jas perduoti jaunimui. Tad ir giedam šiandien pirmą kartą viešai. Savo giesmių pynę kaimo giedoriai baigė kunigo Antano Vienažindžio giesme apie Amžinąjį gyvenimą.
Atlaiduose svečiavosi bažnytinis choras iš kaimyninio Radviliškio rajono Pociūnėlių parapijos. Šv. Ignaco atlaidų Šv. Mišias aukojęs parapijos vikaras kunigas Aldas homilijos metu sakė, kad nesvarbu kiek dešimtmečių praeitų, nesvarbu, kad keičiasi laikmečiai, bet Dievo maldos tos pačios. Tikintysis turi suprasti, kad jis pluša ne dėl skrandžio pripildymo, ne dėl turtų, o dėl Amžinojo gyvenimo. Laimę turime derinti su Viešpačiu. Priimdami prasmingai sakramentus priimame ir laimę. Dižiausia palaima gyventi Dievo valioje ir su Dievu.
 Po atlaidų vėl visi būreliais skubėjo link Jakiškių bendruomenės namų. Iki saulės laidos skambėjo dainos, šnekučiavosi ir laimingomis akimirkomis dalijosi susirinkę draugėn kraštiečiai, sugrįžę gimtinėn vaikai.
Kirnaičių kaimo giedoriai atgaivino senųjų kantičkų giesmes.

Kirnaičių kaimo giedoriai atgaivino senųjų kantičkų giesmes.

IMG_8687

Autorės nuotraukos.