Spalio 18 d. Šiauliuose minėtos pirmojo blaivybės apaštalo Lietuvoje kun. Ignaco Štacho 150-osios mirties metinės.

11.00 val.minėjimo dalyviai rinkosi į Šiaulių katedrą, kur šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

_NEB6962  _NEB6964

12 val. Prisikėlimo aikštėje pakelta vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio vėliava, atkreipusi šiauliečių dėmesį į kunigo skelbtas ir šiuo metu lygiai taip pat reikšmingas gyvenimo be alkoholio idėjas. Jomis dalintasi ir renginio metu.

_NEB6978   _NEB6996

Koncertas, skirtas kun. Ignaco Štacho minėjimui, vyko Pastoracinio centro salėje.

_NEB7007   _NEB6997   _NEB7010

Po koncerto – kun. I. Štacho kapo lankymas senosiose Talšos kapinėse.

_NEB7040  _NEB7030

Daugiau nuotraukų…