Kronika

27Rgs 2013

Rugsėjo 27 d. 7 val. ryto Šiaulių Katedra prisirinko pilnutėlė. Buvo aukojamos šv. Mišios minint Respublikinės Šiaulių ligoninės 170 metų sukaktį. Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Remigijus Čekavičius ir dvasinis asistentas kun. Andrius Valčiukas. Pamoksle Šiaulių vyskupas priminė šią dieną minimą šv. Vincentą Paulietį – kunigą, steigusį ligonines. Taip pat […]

25Rgs 2013

Rugsėjo 25 d. Šiaulių universiteto Baltojoje salėje vyko iškilmingas Senato posėdis, kurio metu surengtos Šiaulių universiteto Garbės nario vardo suteikimo Ingridai Gertrūdai Bublys iškilmės. Iškilmėse dalyvavo ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Daugiau apie iškilmes skaitykite čia…

21Rgs 2013

Rugsėjo 21 d. Skaistgiryje pašventintos Kryžiaus kelio stočių koplyčios. Iškilmės prasidėjo 11 val. šv. Mišiomis. Jas Skaistgirio parapijos bažnyčioje aukojo šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS. Šv. Mišių auka ganytojas dėkojo Dievui už visus geradarius, kurie prisidejo prie naujų Kryžiaus kelio stočių įrengimo bažnyčios šventoriuje. Koplytėlėse skulptūrėles iš medžio išdrožė Saulius ALĖJŪNAS. Šv. Mišiose dalyvavo gausiai susirinkę […]

16Rgs 2013

Rugsėjo 16 – 18 d. Šiauliuose vyko Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos. Rekolekcijų vadovas – vienuolis t. Paulius, atvykęs iš Italijos. Rekolekcijų dienomis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su visais kunigais Katedroje aukojo šv. Mišias.

14Rgs 2013

Rugsėjo 14 d. (šeštadienį) ŠV. Kryžiaus išaukštinimo šventės metu Šiauliuose buvo minimas palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą dvidešimtmetis. Tai, kad Lietuvą aplankiusio Šventojo Tėvo atminimas brangus, liudijo renginių ir organizatorių gausa.

06Rgs 2013

Šiaulių katedros parapijos jaunimo ansamblis „CREDO“ tikėjimo metų proga išleido CD „O KRISTAU DANGŲ ATDARYK“ Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos jaunimo vokalinis ansamblis „Credo“ (vad. Jūratė Minkevičiūtė) Tikėjimo metų proga išleido kompaktinę plokštelę „O Kristau dangų atdaryk“. Kompaktinėje plokštelėje – 14 giesmių. Tai kūriniai ir giesmės iš šv. Mišių repertuaro ir sudaryta […]

06Rgs 2013

Rugsėjo 6 – 8 d. daugiau nei 700 piligrimų pėsčiomis ėjo iš Tytuvėnų į Šiluvą, pasveikinti švč. Mergelę Mariją su gimtadieniu.

24Rgp 2013

Rugpjūčio 24 – 25 dienomis Šiaulių vyskupijoje minėta Laisvės diena. Organizuotos sueigos: Šiauliuose, Kelmėje, Tytuvėnuose; taip pat piligriminis žygis iš Tytuvėnų į Šiluvą. Padėka Dievui už Lietuvos laisvę Šiandieninėje visuomenėje, besivadovaujančioje reliatyvizmo principu, nėra lengva gyventi pagal tikrąsias vertybes. Tačiau, kaip Kelmėje vykusioje sueigoje sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, pagal jas negyvendami, eidami „plačiuoju keliu“, […]

22Rgp 2013

Rugpjūčio 22 d., Katalikų Bažnyčiai minint Švč. Mergelės Marijos Karalienės iškilmę, Šiauliuose pašventinta Šiaulių vyskupijos Kurija ir Pastoracinis centras(Tilžės g. 186, Šiauliai). Pašventinimo iškilmė prasidėjo 12val. šv. Mišiomis Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šv. Mišias aukojo apaštalinis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Luigi Bonazzi. Koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Amerikos vyskupų konferencijos subkomiteto pagalbos katalikų […]