39Gegužės 4 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Balvus, esančius šiaurės rytų Latvijoje, į renginį, skirtą dievdirbio kun. ANTANO RIMAVIČIAUS atminčiai bei indėlio į Latvijos kultūrą ir dvasingumą paminėti.
Antanas Rimavičius gimė Šakynoje, šiuo metu priklausančioje Šiaulių vyskupijai, baigė Šiaulių valstybinę gimnaziją. Įšventintas kunigu, kunigavo katalikiškoje Latgaloje, čia pasižymėjo kaip aktyvus ganytojas, nagingas bažnyčių atnaujintojas, skulptorius.
Kun. Antano Rimavičiaus atminimui Latvijoje skirtos net dvi dienos. Gegužės 3 d. atidaryta dievdirbio skulptūrų paroda „Dievui ir žmogui“, gegužės 4 dienos renginiuose dalyvavo vyskupai, seimo nariai, vietinės valdžios atstovai.
Penktadienį minėjimas prasidėjo Balvų katalikų bažnyčioje. Šv. Mišias, kurių metu melstasi už amžinos atminties dievdirbį  kun. Antaną Rimavičių, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo kartu su Rezeknės-Agluonos vyskupu Janis Bulis. Dalyvavo gausus būrys žmonių, seimo nariai, miesto meras. 6
3
 Po šv. Mišių vyko iškilmingas aikštės, skirtos kun. Antanui Rimavičiui atminti, atidarymas. Aikštę papuošė įspūdingas, masyvus dievdirbiui skirtas paminklas. Po vyskupo Eugenijaus Bartulio kalbos delegacija iš Šiaulių parapijos klebonui dovanojo skulptoriaus Daliaus Žymanto rūpintojėlį.
30
 35Šiaulių vyskupas taip pat lankėsi Sakralinės kultūros centre, aplankė kun. A. Rimavičiaus skulptūrų parodą „Dievas ir žmogus“ Balvu apskrities muziejuje.
Nors kun. Antanui neteko mokytis dailės ar drožybos amato, buvo savamokslis, tačiau šalia mažų skulptūrėlių yra ir skulptūrų, siekiančių net įspūdingą 3 metrų dydį. Būdamas kunigas, A. Rimavičius savo kūrinius skyrė bažnyčioms, atliepė tuo metu, t. y. XX a. I pusėje, Bažnyčios skleistos Dievo gailestingumo ir meilės žmonijai idėją. Tarp jo kūrinių svarbią vietą užima laiminančio Kristaus, Jėzaus maldos Alyvų kalne, Švč. Jėzaus Širdies siužetai. Nemažai kūrė ir Švč. Mergelės Marijos, ypač Dievo Motinos su Kūdikiu, Lurdo Švč. Mergelės Marijos, Pietos atvaizdų.
48
Po kelionės Šiaulių ganytojas pasidžiaugė, kad Latvijos gyventojai nepaprastai iškilmingai pagerbė iš Šakynos kilusį kunigą Antaną Rimavičių, kurio išdrožti KRYŽIAUS KELIAI puošia Šiaulių pietinio rajono bažnyčią ir Pastoracinio centro koplyčią.

Daugiau kun. E. Alūzos nuotraukų