Rugsėjo 5 d. nekantrumu, šypsenomis, entuziazmu sušurmuliavęs Kryžių kalnas gana greitai aptilo. Per 700 piligrimų po šv. Mišių, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, išėjo į trijų dienų piligriminę kelionę. Eita apie 70 kilometrų į Šiluvą.

Dienos pasitaikė nepaprastai gražios ir saulėtos. Priekyje neštas daugybę pasaulio šventų vietų lietuvių piligrimų dėka aplankęs kryžius. Už kryžiaus – Dievo Motinos su Kūdikiu statula. Ji yra šio, jau dvyliktojo piligriminio žygio iš Kryžių kalno į Šiluvą simbolis. Taip pat daugybė dangaus žydrynėje plevėsuojančių vėliavų. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

100_4450  100_4477  100_4480

 Pirmąją dieną trumpai sustota Šapnagiuose bei ant Salduvės pilikalnio.

100_4488  100_4500  100_4541

Prie Rėkyvos piligrimus pasitiko su duona ir druska. Svetingai pasveikino parapijos klebonas bei Rėkyvos seniūnas. Bendruomenės nariai jau buvo išdėlioję vaišes prie savos bažnyčios, į kurią piligrimai užsuko pagarbinti Švenčiausiojo Sakramento.

100_4576  100_4582  100_4586  100_4609

Pirmajai nakvynei apsistota prie Rėkyvos ežero. Po sočios vakarienės prasidėjo vakaro programa, kurią sudarė 2 dalys. Iš pradžių vyko piligrimų grupių prisistatymai, vėliau – Vilniaus Kalvarijų parapijos šlovinimo grupės „Kalvos“ koncertas.

100_4626  100_4630  100_4633

Pirmą kartą per visą naktį Rėkyvos bažnyčioje vyko Švč. Sakaramento Adoracija. Piligrimų grupės iš anksto užsirašė, kuriuo metu budės. Kalbinti piligrimai su džiugesiu ir pasididžiavimu kalbėjo apie tą valandą, kai taip reikalingą po dienos žygio poilsį keis į pabuvimą su Jėzumi Švenčiausiame Sakramente. Šeštadienio rytą, 7.30 val., piligrimai dieną pradėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas. giedojo šv. Jurgio parapijos jaunimo choras.

100_4636  100_4659  100_4668

 9.15 val., išsirikiavę į darnią koloną, su giesme ir rožinio malda vėl keliavo į priekį – į Šiluvą.

  100_4685  100_4690  100_4766

 Keliauninkams ne tik maloniai šypsojosi saulė, bet džiugino ir svetingi šeimininkai, pakelyje siūlę įvairias gėrybes.

100_4719  100_4763  100_4729

Apie pusę viso kelio žymėjo Kelmės rajono riba. Smagu, jog piligrimus pasitiko valdžios atstovai. Čia sustota papietauti.

100_4776  100_4782  100_4787

Daugiau pirmos ir antros dienos nuotraukų…

Antroji nakvynė – prie Gauštvinio ežero. Po varginančios kelionės dalis keliauninkų pasinaudojo proga atsigaivinti ir net paplaukioti. Jau sutemus laukė nuotaikinga vakaro programa: grupių prisistatymai bei krikščioniškos muzikos grupės „Chebra“ iš Kauno pasirodymas. Paskutinėje nuotraukoje – prisistato moksleivių ir studentų grupė iš Gardino (Baltarusija).

100_4832  100_4840  100_4851

Rugsėjo 7 d. žygeiviai išėjo 9.15 val. Iki Tytuvėnų eita nuostabaus grožio paežere, miško takais. Teko įveikti ir vieną kitą kliūtį.

100_4899  100_4963  100_4997

Šiluvą, džiugiai  sveikindami giesmėmis švč. M. Mariją, piligrimai pasiekė apie puse trijų. Penkioliktą valandą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aikštėje prieš baziliką aukojo šv. Mišias.

100_5090  100_5095  100_5098

Daugiau nuotraukų…

Piligriminio žygio planas-2014m.

______________________________________________________________________________________________________

 Visas krikščionio gyvenimas yra tartum ilga maldinga kelionė į Tėvo namus – Tėvo, kurio besąlyginę

meilę kiekvienam žmogui, o ypač „sūnui palaidūnui“,  kasdien vis labiau pažįstame. Tokia kelionė vyksta

kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų bendruomenėse, o per jas – ir visoje žmonijoje.

  Popiežius Jonas Paulius II. Apaštališkasis laiškas

Tertio millennio adveniente, 49.