R. Dailidės paroda, skirta popiežiaus atminimuiGegužės 18 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro knygyne atidaryta Ričardo Dailidės paroda, skirta Šventojo POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II  100-sioms gimimo metinėms.

Parodos atidaryme dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, LR seimo pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė, seimo narys Stasys Tumėnas, kamerinio ansamblio „Ars Viva“ meno vadovas Sigitas Vaičiulionis, dar keletas svečių. Norinčiųjų dalyvauti parodos atidaryme buvo daugiau, tačiau, laikantis rekomendacijų, žmonių skaičius ribotas.

Perfotografuota L. Nekrašo nuotr.

Perfotografuota L. Nekrašo nuotr.

Dalyvavusieji dėvėjo kaukes, apsimovė ant stalelio padėtas pirštines arba dezinfekavo rankas.

Parodos autorių Ričardą Dailidę pristatė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, turintis ypatingą ryšį su šventuoju popiežiumi. Būtent popiežius Jonas Paulius II įsteigė Šiaulių vyskupiją ir pirmuoju jo vyskupu nominavo tuometinį Kauno kunigų seminarijos rektorių kun. Eugenijų Bartulį.

Parodą Šiaulių vyskupijos kavinėje-svetainėje „Prie katedros“ kviečiame lankyti iki birželio 21 d. Visus lankytojus prašome laikytis saugumo rekomendacijų.

——————————————————————————————————-

R. Dailidės paroda, skirta popiežiaus atminimuiRičardas Dailidė gimė 1937 m. spalio 24 dieną Skapiškyje, Rokiškio apskrityje.
Ilgus metus Šiauliuose gyvenantis Ričardas Dailidė yra aktyvus Lietuvos fotomenininkas, žurnalistas, dainininkas, dantų technikas.
1966,1967 m. Estrados konkurso “Gintarinė triūba” laureatas.
1968 m. Dainų konkurso “Vilniaus bokštai” diplomantas.
2002 m. Šiaulių miesto metų fotografas.
2006 m. Suteiktas meno kūrėjo vardas.
2007 m. Įteiktas Šiaulių apskrities viršininko Garbės ženklas.
Per penkis kūrybinės veiklos dešimtmečius menininkas surengė kelias dešimtis personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje.
R. Dailidės paroda, skirta popiežiaus atminimuiJau ketvirtą kartą matome Ričardo Dailidės fotografijų parodą Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre.
Šį kartą fotomenininko žvilgsnis nukrypo į šventąjį Popiežių Joną Paulių II, kuris 1993 metų rugsėjo 7 dieną aukojo šv. Mišias Kryžių kalno koplyčioje, o po metų padovanojo Kryžių, kurio pastamente įrašė: „Ačiū Jums, Lietuviai, už šį Kryžių kalną, liudijantį Europos ir viso pasaulio tautoms didį šio krašto žmonių tikėjimą“.
Parodoje lankytojai pamatys Popiežių tarp kryžių, kurie iškalbingai liudija lietuvių tikėjimą ir nuoširdų pamaldumą. Čia matome mūsų visų mylimą kardinolą Vincentą Sladkevičių ir tuo metu dar tik vyskupą Audrį Juozą Bačkį. Matome žmonių gausybę, apie kuriuos Jėzus kalba, jog jie yra tarsi Avys be piemens. Iš tiesų mums taip reikalingas pastiprinimo ir paguodos R. Dailidės paroda, skirta popiežiaus atminimuižodis, kurį Popiežius Jonas Paulius II su meile ištarė visiems Lietuvos žmonėms. Popiežius be galo myli žmones. Jo neišgąsdino ir žvarbus rugsėjo oras ir kelionės nuovargis, kuris jautėsi jo vizito Lietuvoje metu.
„Esame dėkingai fotomenininkui Ričardui Dailidei, kurio nuotraukos mums visiems primins be galo brangias susitikimo su šventuoju Popiežiumi Jonu Pauliumi II akimirkas“, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

R. Dailidės paroda, skirta popiežiaus atminimui