Šiaulių universiteto kapelionas kun. Arūnas Jankauskis organizavo Gavėnios susitikimus.

Pirmasis susitikimas „Šv.Antanas Egiptietis- vienuolinio gyvenimo archetipas“ vyko kovo 10 d. ŠU bibliotekoje.  Pranešėja s. Agnietė OSB kalbėjo apie vienuolinio gyvenimo ištakas ir pagrindinį jį išgarsinusį veikalą – šv. Atanazo Aleksandriečio „Antano gyvenimas“, peržvelgė esminius dvasinio gyvenimo etapus.

Antrajame susitikime, vykusiame kovo 17 d. 16 val. s. Agnietės paskaitos tema buvo  „Šv. Benediktas- Vakarų vienuolinio gyvenimo patriarchas“. Šis susitikimas vyko Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje. Kalbėta apie šv. Benedikto regulą, jos paplitimą Vakaruose ir pagrindinius joje randamus principus, kurie ir šiandien aktualūs kiekvienam krikščioniui.