Į Gailestingumo jubiliejaus Šventųjų durų atidarymą Šiauliuose susirinko neįtikėtina daugybė žmonių. Iškilmėms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Gruodžio 13 dienos Sekmadienį, artėjant 11 val., tikintieji gausiai rinkosi prie Šiaulių katedros durų. Pasitikti ganytojo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris Evaldas Alūza pakvietė prie senosios kurijos. Patarnautojai atnešė kryžių, žibintus. bažnytines vėliavas, baldakimą. Olimpinių durų atidarymas. AdoruotojosŠone sustojo tautiniais rūbais apsivilkusių adoruotojų būrelis. Jautėsi iškilminga, neįprastumo kupina nuotaika.

Šiaulių katedros durų atidarymas

 

 

 

 

 

 

 

Džiugiai sutiktas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis iškilminga eisena palydėtas iki Šiaulių katedros durų. Šiaulių katedros durų atidarymasČia perskaityta popiežiaus Pranciškaus Šventųjų Gailestingumo metų bulė.

 

Jubiliejinių durų atidarymas

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių katedros durų atidarymasAtvėręs Jubiliejines duris, į katedrą ganytojas įžengė aukštai iškėlęs Evangelijų knygą. Įėjo patarnautojai, kunigai, choras, galiausiai plūstelėjo tikintieji.

Šiaulių katedros durų atidarymas

 

 

 

 

 

 

Iškilmingų šv. Mišių pradžioje visuotinai atnaujintas Krikšto pažadas.
Šiaulių katedros durų atidarymas

 

Pamoksle, primindamas, jog trečiasis advento sekmadienis tradiciškai vadinamas „Džiūgaukite“, vyskupas sakė, jog turime daug progų džiaugtis: kad esame nepaprasto įvykio liudytojai; kad taip gausiai susirinkome į iškilmes; kad kvietimas džiaugtis įrašytas Šiaulių vyskupo herbe, o labiausiai – todėl, kad Dievas yra gailestingas. Orientuodamasis į šiandieninį 3D populiarumą, ganytojas siūlė aptarti 3 gailestingojo Dievo savybes. Dievas yra dosnus, duodantis, dovanojantis. Dosnus, nes teikia sakramentus, lydinčius žmogų visą gyvenimą. Duodantis, nes duoda naują gyvenimą, duoda gyvybę. Dovanojantis, nes dovanoja kaltes, atleidžia nuodėmes. Ganytojas kvietė visus, ypač tuos, kurie jau seniai buvo išpažinties, drąsiai prisiartinti prie gailestingojo Dievo. Taip pat su dideliu rūpesčiu kreipėsi į jaunuolius, nesiryžtančius santuokos sakramentui ar vyresnius, gyvenančius jau antroje santuokoje, kviesdamas drąsiai kreiptis į parapijos klebonus, kad bendromis jėgomis galėtų artintis prie Kristaus. Gailestingumo metais vyskupas kvietė pagalvoti, ar visiems atleidome, kad iš tiesų galėtume džiaugtis Šiaulių katedros durų atidarymasViešpatyje.

Po šv. Mišių Katedros klebonas Egidijus Venckus paskelbė apie visuotinius atlaidus, kuriuos gavo dalyvaujantieji iškilmėse. Tikintiesiems išdalinta Gailestingumo jubiliejaus malda, kurią kviesta kalbėti kiekvieną kartą, einant pro Šiaulių katedros duris.

Šiaulių katedros durų atidarymas

 

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų…

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio pamokslo įrašas. Įrašė Modestas Katarskis.