Išminties šventė 2018Gegužės 11-13 dienomis Šiauliuose vyko iškili prof. Stasio Šalkauskio paminėjimui skirta „Išminties šventė“. Trijų dienų renginys, skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui, padėjo geriau susipažinti su neeiline S. Šalkauskio asmenybe, jo katalikiškos krypties filosofijos mokymu bei Katalikų Bažnyčios Socialinio mokymo pagrindais.
Renginį globojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, kuris teigė, kad iš gyvenimo kylanti S. Šalkauskio filosofija labai tinka Šiaulių miestui. Renginį įvertino ir linkėjimus perdavė LR prezidentas Valdas Adamkus.
Išminties šventė 2018Tarpukario Lietuvoje prof. Stasys Šalkauskis užėmė ypatingą vietą lietuvių intelektualų gretose, tad šiandien prasminga prisiminti jo filosofinę mintį ir puoselėtas idėjas.
Išminties šventės atidarymas, pavadintas „Gurkšnis tiesos, gėrio ir grožio“, vyko Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Gimnazistai mokyklos svečiams surengė interaktyvų pristatymą „Mūsų Šalkauskis“, buvo pristatomi ankstesni S. Šalkauskio premijos laureatai, Šalkauskio parengta visuminio ugdymo sistema. Vėliau gimnazijos salėje vyko diskusija „Profesoriaus Stasio Šalkauskio idėjos šiandien“.
Pačią Išminties šventę sudarė keturios dalys, pavadintos remiantis aukštų idealų siekusio S. Šalkauskio terminologija: Išminties šventė 2018Konferencija „Kultūros filosofija ir prigimtinė teisė“, Tauriosios muzikos koncertas, Labdaringas intelektualaus humoro vakaras, šv. Mišios.
Konferencijos, kuri prasidėjo gegužės 11 d. ir tęsėsi gegužės 12 d., metu vyko debatai, diskusijos, skaitytos paskaitos. Aptartos paties profesoriaus plėtotos bei jo atstovautai filosofinei srovei aktualios idėjos, plačiau pristatytas Katalikų Bažnyčios socialinis mokymas. Paskaitas skaitė Telšių vyskupas teol. dr. Kęstutis Kėvalas, Navaros ir Prinstono universitetų profesorius dr. Jose‘as Colen‘as, Londono T. Moro instituto prezidentas dr. Andrew‘s Hegarty‘as ir kt. Diskusijose, debatuose dalyvavo žymūs Lietuvos mokslininkai, politikai, kultūrologai, visuomeniniai veikėjai.Išminties šventė 2018
Gegužės 11 d. vainikavo tauriosios muzikos koncertas, kuriame koncertavo Šiaulių miesto muzikos elitas. Koncerto metu, po septynerių metų pertraukos, atgaivinta tradicija įteikti prof. Stasio Šalkauskio premiją. Šiemet ji įteikta prof. Alvydui Jokubaičiui. Premijos steigėjas Hubertas Smilgys A. Jokubaitį apibūdino kaip turintį tvirtą dvasią ir stiprų moralinį stuburą.
Gegužės 12 d. baigta intelektualaus humoro vakaru, skirtu pagerbti Stasio Šalkauskio puoselėtą pagarbą labdaringumui. Lėšos rinktos Rimanto Kaukėno paramos fondui, globojančiam onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. S. Šalkauskis buvo klasikinių dorybių gynėjas ir ydų kritikas. Išminties šventė 2018Humoro vakare mėgautasi pokštais, pašiepiančiais tuštybę, perdėtą vartotojiškumą, nesąžiningumą, tinginystę, godumą; smerkiančiais patyčias.
Gegužės 13 d. aukotos šv. Mišios, skirtos Stasiui Šalkauskiui pagerbti ( gegužės 13d.), aplankytas Šiaulių senosiose kapinėse esantis filosofo kapas.
Renginiui organizuoti Šiaulių m. savivaldybė subūrė gausią komandą: Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, Šiaulių universitetas, Lietuvos kultūros fondas, Stasio Šalkauskio filosofinės minties draugija, Rimanto Kaukėno paramos grupė, Šv. Kazimiero ordinas, Koncertų salė „Saulė“, Šiaulių profesinio rengimo centras. Išminties šventė 2018Renginį, jo idėjas platino bernardinai.lt, Katalikiškų medijų centras. Tiesiogiai diskusijas transliavo Lietuvos radijas ir televizija.
Renginio metu išsakyta daug svarbių minčių, iškelti aktualūs klausimai:
Mūsų Lietuvoje labai mažai vilties. Stasiui Šalkauskiui atrama buvo šv. Mišių auka, su nepaprastu susidomėjimu skaitė Evangeliją, brangino Šv. Komuniją, nes suprato, kad be jos yra bejėgis, kad nuo Dievo atsiskyrę nieko negalime (vysk. Eugenijus Bartulis).
Stasys Šalkauskis buvo tikra Dievo dovana tarpukario Lietuvai… Suradęs atsakymus Šalkauskis jautėsi labai laimingas ir nutarė tolesnį savo gyvenimą pašvęsti filosofiškai pagrįstos krikščioniškos pasaulėžiūros Išminties šventė 2018skleidimui ir tautos šviesuomenės ugdymui… Jo krikščioniškas elgesys nepripažino jokių kompromisų… Ši Išminties šventė gali pažerti daug šviesos į dabarties sutemas. Ji galėtų tapti Šalkauskio Gyvosios dvasios sąjūdžio pradžia XXI amžiaus Lietuvoje (vysk. Sigitas Tamkevičius).
Nepaprastai sparčiai vystosi technologijos. Ar taip pat sparčiai vystosi moralė, išmintis? (Šiaulių miesto meras Artūras Visockas).
Mums, kaip ir S. Šalkauskiui, rūpi, kad jaunimas prigimtinę jaunatvę paverstų dvasine pilnatve (Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis).Išminties šventė 2018
„Išminties šventės tikslas – S. Šalkauskio atstovautos mokyklos idėjų atgaivinimas ir jų aktualumas šiandien“, – sakė tris dienas trukusio renginio iniciatorius ir pagrindinis organizatorius Audris Narbutas.

Renginio globėjo Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus kalba

Daugiau nuotraukų…