Vasario 21 d. Joniškyje buvo didelė svente. Parapijai ir Joniškio miesto vardui sukako 480 metų.

Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia šį reikšmingą miestui, parapijai ir kiekvienam jos gyventojui minėjimą pradėjo Švč. Sakramento adoracija, trukusia visą parą: nuo vasario 18d 17 val. iki 19 d. 17 val.

Vasario 21 d. į Joniškį atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jo Ekscelencija aukojo šv. Mišias už parapiją ir visus joniškiečius.

_NEB1645

Vyskupas padėkojo savivaldybes atstovams, choristams, patarnautojams ir visiems, prisidedantiems prie parapijos ir bažnyčios gerovės.

_NEB1642

Sakydamas pamokslą, ganytojas paskatino atgaivinti Joniškio parapijos ir miesto veidą. Priminęs Kristaus Atsimainymo sceną, kvietė visus pasikeisti.

_NEB1631Didelis dėmesys skirtas šeimoms: „Turime šeimose visi pajusti, jog gera mums čia būti ir gyventi“.

Bus gera, jei pildysime tai, ką pasakė Dangaus Tėvas Atsimainymo metu: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“ (Lk 9, 35).

Šiandien žmonės dažnai klauso horoskopų, burtininkų, raganų, praranda pinigus lošimo namuose ir kituose neleistinuose pobūviuose, tačiau negirdi Dievo balso, kuris kviečia: „Ateikite, aš jus atgaivinsiu“ (plg. Mt 11, 28)

Darykime viską, kad Joniškio miestas prisikeltų naujam gyvenimui, kopkime į maldos kalną, kad kiekvienas galėtume ištarti: „gera mums čia būti“ (Lk 9, 33).

_NEB1655

Daugiau nuotraukų…