Paskutinį liepos savaitgalį netoli Šiaulių esančiame Kryžių kalne švęsti Kryžių kalno atlaidai.

Išvakarėse, liepos 30 d., 19 val. rinktasi į vigiliją. Kryžiaus keliui aplink Kryžių kalną vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Melstasi už emigrantus iš Rytų ir jaunimą, susirinkusį Pasaulio jaunimo dienose.

Kryziu kalno atlaidu vigilija 2016


Liepos 31 d., Sekmadienį, dalis tikinčiųjų kaip ir kiekvienais metais nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną atėjo pėsčiomis. Piligrimams vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Per Šiaulius eita su giesme. Vyskupas lėtesnes giesmes keitė džiugiomis, kurios liejosi šypsenomis, pakeltomis rankomis, spartesniu žingsniu. Už Šiaulių pradėta kabėti Rožinio malda, kuriai vadovavo kun. Donatas Grigalius. 

Kryžių kalno atlaidai 2016

Kryžių kalno atlaidai 2016

Kryžių kalno atlaidai 2016

Keliaujančiuosius šiek tiek atgaivino lietus, tačiau Kryžių kalne visų šv. Mišių metu buvo giedra ir saulėta. Prieš šv. Mišias vykusių Susitaikinimo ir Atgailos pamaldų metu diakonas Elijas Černiauskas giedojo savos kūrybos giesmes, priminė Dievo gailestingumo malonę, aiškino susitaikinimo sakramento svarbą, siūlė kreiptis į Kryžių kalno šone laukiančius kunigus.

Kryžių kalno atlaidai 2016

Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Kryžių kalno atlaidai 2016
Koncelebravo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas Juozas Matulaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ.
Kryžių kalno atlaidai 2016
Kryžių kalno atlaidai 2016Pamokslą gausiai į atlaidus susirinkusiems tikintiesiems sakė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Pasiūlęs įsižiūrėti į meilės simbolį Kryžių, remdamasis grožine literatūra, žiniasklaidos pranešimais, sava patirtimi, Jo Ekscelencija atkreipė dėmesį į vieną didžiausių Lietuvos kryžių – alkoholizmo problemą. Vaizdingais posakiais bei palyginimais Panevėžio vyskupas atskleidė, jog įprotis vartoti alkoholį rodo menką žmogaus išsivystymą. Priminė baivybės apaštalą Lietuvoje, Šiauliuose besidarbavusį kun. Ignacą Štachą, įkūrusį Šiauliuose blaivybės draugiją. Per dešimtmetį Šiauliuose žymiai sumažėjo alkoholio vartojimas. Prie kun. I. Štacho kapo ir šiandien žmonės sulaukia pagalbos. Kreipdamasis į šventėje dalyvaujančius seimo narius, Panevėžio vyskupas ragino įstatymais mažinti alkoholizmą, pateikdamas Vokietijos, Norvegijos ir kitų šalių pavyzdžius, kur maisto prekių parduotuvėse nepardavinėjamas alkoholis, kur jo sunku įsigyti. Atlaidų dalyviai Panevėžio ganytojo žodžius lydėjo entuziastingais plojimais.

Vyskupo Jono Kaunecko pamokslo įrašas.

Kryžių kalno atlaidai 2016

Tradiciniai Kryžių kalno atlaidai kiekvienais metais gražėja ir turtėja neabejingų žmonių ir įvairių bendruomenių dėka. Vigilijos metu Šiaulių vyskupas pašventino 3 naujas skulptorius V. Ulevičius ir kalvio S. Špuko Kryžių kelio koplytstulpius. Dr. Renatos Veršinskienės vadovaujamo Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus pedagogai, siekdami atgaivinti XX a. pradžios tradiciją, Kryžių kalną apjuosė lauko žolynų pyne.
Kryziu kalno atlaidu vigilija 2016
Gintaro Šiupario nuotr.

Gintaro Šiupario nuotr.

Atlaidų šv. Mišių metu giedojo vargonininko Andriaus Bartulio suburtas jungtinis choras, sujungęs trijų Šiaulių bažnyčių ir Vilniaus Aušros vartų parapijos giesmininkus. Pagrindinis šventės akompaniatorius – vargonininkas Pranciškus Alseika. Pirmą kartą liturgijoje dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos rinktinės Zoknių užkardos pareigūnai, vadovaujami Sauliaus Baltakio. Jie nešė atnašas, skaitė skaitinį, dalyvavo procesijoje.
Kryžių kalno atlaidai 2016Kryžių kalno atlaidai 2016
Kryžių kalno atlaidai 2016Žygio į Kryžių kalną ir šv. Mišių metu talkino būrys mėlynais marškinėliais apsivilkusių savanorių; jiems dalyviai dėkingi už tvarką, saugumą, numalšintą troškulį, dalintus lankstinukus, kitokią pagalbą. Prisidėjo Kauno arkivyskupija, kaip ir kiekvienais metais talkino Lietuvos kariuomenė, Meškuičių seniūnija, pranciškonų Kryžių kalno vienuolynas, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių kultūros centras, Šiaulių apskrities policija, greitoji medicinos pagalba, keleivinio transporto įmonė „Busturas“, geriamu vandeniu aprūpino UAB „Šiaulių vandenys“. Pagrindiniai Kryžių kalno atlaidų organizatoriai – Šiaulių vyskupijos kurija, Katechetikos, Šeimos, Evangelizacijos centrai.

Kryžių kalno atlaidai 2016

Kryžių kalno atlaidai 2016

Kryžių kalno atlaidai 2016

 

Kryžių kalno atlaidai 2016

Daugiau nuotraukų…