Kryžių kalno atlaidai 2018Liepos 29 d. tikinčiuosius į Šiaulių vyskupiją sukvietė Kryžių kalno atlaidai.
Kasdien gausiai lankomas Kryžių kalnas paskutinį liepos sekmadienį sulaukė nesuskaičiuojamo maldininkų skaičiaus. Apylinkės prisipildė mašinų ir užsakytų autobusų iš visos Lietuvos. Gausus būrys piligrimų nuo Šiaulių katedros atėjo pėsčiomis.

Kryžių kalno atlaidai 2018

Kryžių kalno atlaidai 2018Piligriminiam žygiui nuo Šiaulių katedros iki Kryžių kalno vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pagarbinę Švenčiausiąjį Sakramentą Katedroje, su šlovinimo giesmėmis lūpose, nešini vėliavomis ir kryžiumi, piligrimai džiugiai ir entuziastingai ėjo į Kryžių kalną. Rožinio maldą vedęs Šiaulių katedros klebonas Egidijus Venckus kvietė prie mikrofono melstis vis kitus maldininkus. Kaip sakė viena piligrimė, atrodė, kad 3 valandų kelias truko tik 5 min. Kryžių kalną piligrimai pasiekė apie 14 val. Čia jau šurmuliavo nemaža minia. Kryžių kalno atlaidai 2018Organizatorių teigimu, maldininkai į Kryžių kalną pradėjo rinktis vidurdienį. Nuo 14 val. buvo klausomos išpažintys. 15 val. prasidėjo šv. Mišios.

Kryžių kalno atlaidai 2018

15 val. nuo pranciškonų vienuolyno iškilminga eisena atėjo šv. Mišių dalyviai: patarnautojai, žibintus ir kryžių nešantys Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai, Lietuvos ir Latvijos vyskupai, kunigai.Kryžių kalno atlaidai 2018
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo Šiaulių  vyskupas Eugenijus Bartulis, Jelgavos vyskupas Edvards Pavlovskis, Liepojos vyskupas Viktors Stulpins, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Vilniaus vyskupai augziliarai Darius Trijonis ir Arūnas Poniškaitis,  Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kauno vyskupu augziliaru paskirtas kun. Remigijus Jurevičius, Kryžių kalno atlaidai 2018iš Afrikos atvykęs mons. Rolandas Makrickas, kun. Kristoforas Požarskis iš Sankt-Peterburgo ir kt.

„Atėjome pagerbti nukryžiuotąjį Kristų“, – pradėjo pamokslą kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Minėdamas Kryžių kalno atlaidus, arkivyskupas prisiminė šv. popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Kryžių kalne. Anot kardinolo, Šventasis Tėvas labai giliai išgyveno savo apsilankymą šioje vietoje, kur Kristus traukia mus prie savęs, yra išganymo ženklas. Kryžių kalno atlaidai 2018Kentėdamas, mirdamas ant kryžiaus, Jėzus parodo mums savo meilę. Kryžius kalba ir nepaliauja kalbėti apie Dievą Tėvą. Jei susiduriame su kryžiumi mūsų gyvenime, prašykime: „Jėzau, padėk man pajusti, kad seku tavimi“. Neišbraukime kryžiaus iš savo gyvenimo. Kryžius, tai vieta, kur nusidėjėlis susitinka su žmogaus Sūnumi. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė sakė, kad Nukryžiuotasis labiau trokšta mūsų meilės. Nėra meilės be aukos. Neįmanoma įgyvendinti meilės be savęs atsižadėjimo ir be aukos. Šventumas yra ne kas kita, kaip pilnutinai įgyvendinama meilė. Gyvenkime, kaip sako popiežius Pranciškus, palaiminimo dvasia. Mokėti verkti su kitais – tai šventumas. Saugoti žvilgsnį nuo visko, kas suteršia meilę – tai šventumas. Tai kvietimas atsisakyti vidutiniškumo mūsų gyvenime, parapijos gyvenime; žengti kad ir mažą žingsnelį šventumo keliu kasdien. „Viešpatie, paversk mane geresniu, paversk mus geresniais“, – baigė pamokslą malda kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Kryžių kalno atlaidai 2018

Šv. Mišių metu giedojo Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, meno vadovas ir dirigentas Tomas Ambrozaitis, koncertmeisteris Andrius Bartulis. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis nuoširdžiai dėkojo visiems, prisidėjusiems prie Kryžių kalno atlaidų organizavimo, įgyvendinimo, informacijos sklaidos: Lietuvos televizijai, Marijos radijui, savanoriams, kurių šiais metais nebuvo gausu, bet kurie puikiai atliko visą reikalingą darbą, medicinos ir policijos darbuotojams, ugniagesiams, UAB „Šiaulių vandenys“, pagrindiniam organizatoriui – Šiaulių vyskupijos kurijos kancleriui kun. Evaldui Alūzai, taip pat Šiaulių vyskupijos Šeimos, Evangelizacinio, Jaunimo centrų, Ekonomo tarnybos darbuotojams.

Daugiau nuotraukų…