Kryžių kalno atlaidai tradiciškai prasidėjo vigilija. Liepos 29 d. 19 val. prie šv. popiežiaus Jono Pauliaus II dovanoto kryžiaus susirinkę maldininkai džiugiai sutiko Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį.

Kryžių kalno atlaidai. Vigilija 2017

Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bendruomenės narės pagarbino Kryžių liturginiu šokiu. Jam ruoštasi netoli Kryžių kalno vykusioje šeimų stovykloje, kurią organizavo jėzuitų bendruomenė.

Kryžių kalno atlaidai. Vigilija 2017

Šios stovyklos dramos būrelis parengė ir Kryžiaus kelio stočių inscenizaciją.

Kryžių kalno atlaidai. Vigilija 2017

Kryžiaus kelio pabaigoje, padėkojęs vigilijos dalyviams, Šiaulių ganytojas kvietė apkabinti savo gyvenimo kryžių. Kančia, – sakė vyskupas, – mums duoda stiprybės, nes žvelgiame į Tą, kuris pirmas kentėjo. Kančioje padeda atgaila, Komunija. Kristus stiprina, maitina ir drąsina. Dažnai artinkimės prie Kristaus, kad galėtume drąsiai išpažinti tikėjimą“, – kvietė Šiaulių ganytojas.
Kryžiaus kelias baigtas prie koplyčios, kur Kryžių kalno atlaidų dieną – sekmadienį – bus aukojamos šv. Mišios.

Kryžių kalno atlaidai. Vigilija 2017

Daugiau nuotraukų…