Negalėdami nuvykti į Rudaminą, Šiaulių katalikių moterų šv. Elzbietos draugijos nariai nutarė didžiai gerbiamo kun. Juozo Zdebskio 30-tąsias žuvimo metines paminėti Šiauliuose.

Minėjimas surengtas vasario 14-ąją – šv. Valentino dieną. Kalbėta apie kun. Juozo gyvenimą ir meilę, paskirtą Dievui, Tėvynei.

kun. J. Zdebskio minejimas

Renginys pradėtas šv. Mišiomis, kurias 11 val. aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas kvietė melstis ne tik už kun. J. Zdebskį, bet ir į jį. Kalbėdamas apie J. Zdebskį, ganytojas sakė, jog tai kunigas, kuris degė dėl sielų išganymo.

Po šv. Mišių rinktasi Pastoracinio centro salėje. Minėjimą vedė Šiaulių katalikių moterų šv. Elzbietos draugijos pirmininkė Janina Klungevičienė. Renginį pradėjo Šiaulių S. Sondeckio gimnazijos moksleiviai: Rūta Klungevičiūtė, grojanti smuiku ir Matas Lukauskas, grojantis akordeonu.

DSC_7412DSC_7414

 

 

 

 

 

Giesmėmis įprasminti prisiminimus padėjo Rolandos Kalakauskienės vadovaujamas šv. Cecilijos ansamblis ir savo kūrybos giesmę atlikusi Šiaulių universiteto muzikos studijų programos studentė Ingrida Ručinskienė.

DSC_7420kun. J. Zdebskio minejimas
 

 

 

 

 

Džiugiai sutikta viešnia iš Kauno – gydytoja, piligrimė, rašytoja sesė Birutė Žemaitytė. Su kun. Juozu bendravusi ir bendradarbiavusi seso Birutė prisiminė nelengvus KGB laikus, ne iš vieno pareikalavusius drąsos, ryžto, netgi sutikimo atiduoti savo gyvybę vardan tkėjimo laisvės. Kun. J. Zdebskio apaštalavimas, anot rašytojos, buvęs labai individualus ir gilus: „jis buvo sudužusių širdžių restauratorius“. Gebėdavo pastebėti, jei kas būdavo negerai, pavyzdžiui, užsukdavo pas ką nors į darbovietę ir klausdavo: „sesel, gal tau reikia išpažinties?“. Įvairiais būdais: represijomis, šmeižtu, pasikėsinimais į gyvybę KGB persekiotas iki pat žūties išliko tvirtas, veiklus, energingai ir plačiai besidarbuojantis sielų gelbėjimo labui.

kun. J. Zdebskio minejimas

Kun. Juozo Zdebskio parašytas eiles deklamavo Birutė Norvaišienė. Gyvais prisiminimais pasidalino Fotografas Stanislovas.

kun. J. Zdebskio minejimaskun. J. Zdebskio minejimas

 

 

 

 

 

 

Nuoširdžiais giesmes atliko šv. Elzbietos katalikių moterų ansamblis.

DSC_7422

 

Šiltu žodžiu bei palaiminimu minėjimą užbaigė renginio globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Daugiau nuotraukų…